Igaunijas uzņēmēji izveidojuši filantropijas fondu, kura mērķis ir nodrošināt sākuma kapitālu inovatīvām iniciatīvām Igaunijas izglītības jomā. Trīs gados fonds plāno ieguldīt 1 miljonu eiro. 

Izglītības fonda iniciatori ir Igaunijas uzņēmēji: Taxify līdzdibinātājs Martins Villigs un TransferWise līdzdibinātājs Tāvets Hinrikus, taču tajā iesaistījušies arī daudzi citi uzņēmēji. Uzņēmumi, kas līdzdarbojas fondā, ir Civitta, Contriber, Eften, Helmes, Lingvist, Monese, Pipedrive, Superangel, Taxify un TransferWise.

Saskaņā ar plāniem fonds nodrošinās gan vienreizēju, gan ilgtermiņa atbalstu izvēlētajiem projektiem. Tas sagaida ambiciozas iniciatīvas, kas sniegs pozitīvu grūdienu valsts izglītības sistēmai. Lai sasniegtu labāko rezultātu, tas plāno sadarboties ar amatpersonām, izglītības iestādēm un citiem izglītības jomas pārstāvjiem. Galvenais uzsvars tiks likts uz dažādu problēmjautājumu risināšanu. Kā viens no tādiem tiek minēta pedagogu novecošanās. 

M. Villigs norāda, ka Igaunijas jaunuzņēmumi ir parādījuši labu sniegumu un kapitāla trūkums nedrīkst būt šķērslis labu ideju īstenošanai. Šobrīd esot īstais brīdis sociālajām inovācijām. «Izglītība ir sabiedrības mugurkauls,» viņš uzsver. Uzņēmējs skaidro, ka gadījumā, ja fonda finansētie projekti būs veiksmīgi, valsts varēs lemt, kā tos tālāk integrēt izglītības sistēmā. 

Saskaņā ar T. Hinrikus sacīto uzņēmēji vēlas nodot skaidru vēstījumu, ka valsts un sabiedrības ieguldījums izglītībā ir jāpalielina. «TransferWise un Taxify šā gada trešajā ceturksnī vien darbaspēka nodokļos samaksāja gandrīz trīs miljonus eiro. Mēs varētu noalgot vairāk cilvēku un samaksāt vēl vairāk nodokļos, taču iespējas atrast darbiniekus ar atbilstošām prasmēm ir ierobežotas. Ja vēlamies, lai Igaunijas tehnoloģiju sektors būtu tikpat spēcīgs kā Silīcija ielejā, Igaunijas kultūras vide - tikpat daudzpusīga kā Parīzē un Igaunijas rūpniecība - tikpat augsti attīstīta kā Vācijā, vienīgais risinājums ir pasaulē gudrākā sabiedrība. Ar to es domāju zināšanas, digitālās prasmes, kā arī sociālo inteliģenci,» akcentē uzņēmējs.