VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt gada sākumā izsludināto slēgto konkursu Rīgas radio un televīzijas stacijas pārbūve, kura laikā bija paredzēts noteikt torņa pārbūves darbu veicēju, informē LVRTC pārstāve Vineta Sprugaine. 

Šāds lēmums ir pieņemts, jo šobrīd, izvērtējot notiekošās būvprojekta ekspertīzes laikā saņemtos secinājumus,  eksperti, projektētājs un LVRTC speciālisti ir konstatējuši papildus apstākļus, kas ietekmē pārbūves ieceri. Konstatēto apstākļu dēļ nepieciešams mainīt un papildināt iepirkuma atlases un kvalifikācijas prasības, kā arī tehnisko specifikāciju. Izsludinātās iepirkuma procedūras gaitā veikt būtiskus grozījumus iepirkuma dokumentācijā vairs nav iespējams, tāpēc nepieciešams pārtraukt esošo iepirkuma procedūru un izsludināt jaunu konkursu.​ 

Kā ziņots iepriekš, 6.janvārī atbilstoši Publisko iepirkumu likumam tika izsludināts slēgts konkurss «Rīgas radio un televīzijas stacijas pārbūve». Slēgtais konkurss tiek organizēts divās kārtās, izsludinot to Elektronisko iepirkumu sistēmā. Pirmajā kārtā notika kandidātu atlase. Konkursa kandidātu atlasē tika saņemti trīs kandidātu pieteikumi - SIA «Merks», SIA «Abora» un PS «SBRE». Uz dalību otrajā kārtā, kurā kandidātiem būtu jāiesniedz tehniskais un arī finanšu piedāvājums, tiktu aicināti kandidātu atlasi un kvalifikāciju izturējušie kandidāti.

«Paredzam, ka jau tuvāko trīs mēnešu laikā tiks izsludināts jauns iepirkums, tomēr šobrīd grūti prognozēt, vai un kā tas ietekmēs projekta laika grafiku. Turpinām uzsāktos telpu atbrīvošanas un tehnoloģiju migrācijas darbus, lai nodrošinātu, ka brīdī, kad ir noteikts būvnieks, arī LVRTC varētu nodrošināt darbības nepārtrauktību torņa tehnoloģiskajā sadaļā laikā, kad publiskā sadaļa un teritorija kļūs par vērienīgu būvlaukumu,» uzsver LVRTC valdes loceklis Mariss Mežgals.

Kā ziņots iepriekš, LVRTC paredzēja, ka iepirkuma rezultātā tiks noslēgta vispārīgā vienošanās, kuras izpildītājs veiks objekta pārbūvi, kas ietver inženierkomunikāciju - apkures, siltumapgādes un siltummezgla, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un ārējo tīklu, elektroapgādes, elektronisko sakaru tīklu, ugunsdrošības, būvkonstrukciju un arhitektūras risinājumu izbūvi. Tāpat objektā paredzēta integrētu vadības un automatizācijas sistēmu izbūve, kas apvienos visas iekšējās sistēmas.

Papildus tam, ka Zaķusalas TV tornis jau ir Eiropas Savienībā augstākā būve, starp torņa trīs balstiem paredzēts izbūvēt arī  pasaulē augstāko un smagāko Fuko svārstu, savukārt esošajā skatu laukumā tiks izbūvēti seši stikla kubi. 130m augstumā plānots vēl viens skatu laukums, bet vairāk nekā 200m augstumā paredzēta Sky walk aktivitāte, kurā, izmantojot īpašas drošības sistēmas, apmeklētāji varēs pastaigāties pa atvērtu platformu. Tāpat nepieciešams pārbūvēt visus liftus, funikulierus un pacēlājus, veikt papildus ugunsdrošības paaugstināšanas pasākumus un komunikāciju izbūvi torņa balstos. Pārbūves kopējie apjomi pārsniedz 30 000kvm.

Līdz ar infrastruktūras elementu izbūvi plānots izveidot arī Zinātnes un izglītības centru, kas papildus izklaides aspektiem, būs vērsts uz sabiedrības izglītošanu tehnoloģiju jomā.