AS "Rīgas Siltums" tuvākajā laikā nākamajam finanšu gadam veiks apjomīgāko atjaunojamo energoresursu (šķeldas) iepirkumu uzņēmuma vēsturē. 

Šķeldas ražotāji aicināti sekot līdzi iepirkumiem mājas lapā www.rs.lv , lai sniegtu savu piedāvājumu.

Atklājot jaunos, augsti efektīvos, atjaunojamo energoresursu siltumavotus siltumcentrālēs "Imanta" (katlu jauda 40 MW) un "Daugavgrīva" (katlu jauda 8 MW), nākamajā finanšu gadā atjaunojamo energoresursu (šķeldas) apjoms AS "RĪGAS SILTUMS" kurināmā bilancē sasniegs 50%.

Atjaunojamo energoresursu īpatsvara pieaugums kurināmā bilancē tuvina Rīgu izvirzītajiem vides mērķiem. Rīga 2009.gadā pievienojās Pilsētu mēru paktam, kurā pausta vienpusēja apņemšanās līdz 2020.gadam par 20% samazināt ES radītās CO2 emisijas apjomu, kas panākams par 20% paaugstinot energoefektivitāti un līdz 20% palielinot atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru kopējā enerģijas patēriņā.

Reizē tas arī tuvina vienam no Latvijas enerģētikas un klimata politikas nacionālajiem mērķiem - līdz 2030.gadam nodrošināt vismaz 50% atjaunojamās enerģijas īpatsvaru Latvijas enerģijas galapatēriņā, norāda uzņēmumā.

Līdz šim vienas sezonas vajadzībām uzņēmums iegādājās aptuveni 370 tūkst. MWh šķeldas, nākamajai tās apjoms plānots 533 tūkst. MWh. Tas ir lielākais kurināmā iepirkums uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē.

AS "Rīgas Siltums", atbilstoši godīgai komercpraksei un kā to nosaka Latvijas likumdošana, nepieciešamo kurināmo iepērk atklātā konkursā, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

Konkursa komisija izstrādājusi nosacījumus, lai iegādātā šķelda atbilstu ne tikai enerģētiskajiem kritērijiem, bet lai tā būtu droša siltumenerģijas ražošanā, nepārsniedzot konkursā norādīto pieļaujamo radioaktīvo starojumu (1 bekerels/kg), kas noteikts, balstoties uz AS "Rīgas Siltums" pasūtītā pētniecības projekta "Šķeldas un pelnu radiometriskā kontrole ar radiācijas monitoringa vārtiem" rekomendācijām.