Lai motivētu darbiniekus palikt strādāt savos reģionos, tādējādi garantējot ienākumus arī novada budžetam un uzlabojot sadzīves apstākļus vietējai sabiedrībai kopumā, darba devējiem ir jārēķinās ar Rīgai ekvivalentu algu un sociālo garantiju nodrošināšanu, uzskata kokskaidu palešu bloku ražotāja «Baltic Block» un uzņēmuma direktors Andis Šķēle.

«Baltic Block ir uzņēmums, kas ražo kompozītpalešu blokus un mēs esam izvēlējušies savu ražotni jau no paša sākuma attīstīt Madonas novadā, turklāt relatīvi īsā laikā esam kļuvuši par vienu no lielākajiem darba devējiem reģionā. Līdzīgi kā citur Latvijā, arī Madonas novadā ir visnotaļ sarežģīti piesaistīt darbam jau sākotnēji kvalificētu darbaspēku, un tieši šī iemesla dēļ katrs cilvēks uzņēmumam ir īpaši vērtīgs. Tā, protams, ir vispārēja Latvijas problēma, kas radusies demogrāfijas un lielā mērā arī neparedzamās nodokļu politikas ietekmē, un šobrīd rezultējas tajā, ka laukos gluži vienkārši vairs nav cilvēku. Uzņēmumi pat no nesaistītām nozarēm nereti konkurē savā starpā par darbspējīgajiem iedzīvotājiem,» viņš skaidro.

«Tieši darbinieku deficīts ir apstāklis, kurā var redzēt uzņēmuma gatavību cīņai šodienas darba tirgū. Lai uzņēmums, kas darbojas reģionā, būtu interesants vietējiem iedzīvotājiem, tam ir būtībā jāpiedāvā līdzvērtīgu atalgojumu un sociālās garantijas kā lielo Latvijas pilsētu uzņēmumiem. Turklāt par savu naudu vēl nepieciešams apmācīt jaunos darbiniekus un motivēt esošos. Skaidrs, ka situācijā, kad darbiniekam ir līdzvērtīgas darba izvēles iespējas Rīgā vai savā dzīvesvietā novadā, viņš izvēlēsies palikt savās mājās, nevis doties ekonomiskajā migrācijā uz ārzemēm vai uz Rīgu. Tas parasti ir ļoti sarežģīti un rada nevajadzīgu stresu, turklāt ne visiem izdodas atrast darbu citur. Ikviena darbinieka rotācija uzņēmumam izmaksā dārgi un izaicinājums ir ne tikai demogrāfiskais aspekts, bet arī spēja šos cilvēkus noturēt,» piebilst uzņēmuma direktors.

«Baltic Block gadījumā mēs raugāmies pēc cilvēkiem, kuriem jau ir vismaz nelielas tehniskās zināšanas, bet visu pārējo apmācām paši. Ņemot vērā, ka mums ir stabila komanda, kas jau daudzus gadus ir noturējusies bez būtiskām izmaiņām, nevaram sūdzēties par darbinieku efektivitāti, zināšanu vai kompetences līmeņa trūkumu. Protams, ir dzirdēts par nozarēm, kurās tiek algots ārvalstu darbaspēks, jo vietējais kādu iemeslu dēļ ir vāji motivēts vai nestrādā atbilstošā kvalitātē, tomēr domāju, ka kokapstrādē kopumā šī problēma varētu nebūt tik izteikta,» saka A. Šķēle.

Kā liecina uzņēmuma novērojumi, darbaspēka jautājumā iezīmējas cita problēma, kas skar lielāko daļu Latvijas nozaru - uzņēmumiem pašiem nepieciešams arvien vairāk iesaistīties nākotnes profesionāļu attīstībā un izglītošanā. Rietumeiropas lielajās nozarēs ir novērojama tendence, ka paši uzņēmumi nodrošina apmaksātus kursus saviem darbiniekiem, stipendijas studentiem, kuri izvēlas mācīties ar viņu nozari saistītās programmas, īsteno dažādus profesionālos konkursus, kā arī līdzdarbojas akadēmisko programmu gatavošanā. Ierobežota darbaspēka apstākļos tieši šis ir veids, kā jau savlaicīgi nodrošināt kvalificēta darbaspēka nepārtrauktību un kopējo nozares efektivitātes celšanu. Protams, arī Latvijā ir atsevišķi uzņēmumi, kas tam pievērš uzmanību, tomēr šis ir lauciņš, kurā vēl var augt. Attīstoties modernajām tehnoloģijām, izglītības jautājums kļūs arvien svarīgāks. Tehnoloģiju vadīšana kļūs komplicētāka, turklāt tās aizstās atsevišķas profesijas, kurās šobrīd strādā cilvēki. Konkurence darba devēju, kā arī darba ņēmēju vidū visticamāk tikai pieaugs, paredz A. Šķēle.

Neapšaubāmi, šeit iezīmējas arī valsts ilgtermiņa plānošanas politika. Latvijā joprojām tiek gatavoti speciālisti tajās nozarēs, kurās ir to pārprodukcija, savukārt citās nozarēs nākas iztikt ar to, ko var piemeklēt un pielāgot, skaidro uzņēmums.

«Šobrīd Baltic Block strādā aptuveni 100 darbinieki un 95% no tiem ir vietējie iedzīvotāji. Algojot šos cilvēkus, mēs tiešā un netiešā veidā stimulējam daļu no novada ekonomikas, dodam iespēju cilvēkiem strādāt un dzīvot savās mājās. Lauku iedzīvotājiem ir vajadzīga stabilitāte, kurā pakārtoti ietilpst adekvāta un oficiāla alga, sociālās garantijas, apdrošināšana. Pie mums viņiem ir iespēja dabūt tieši to pašu, ko Rīgas kokapstrādes nozares uzņēmumos. Mums ir jāpielāgojas lielo uzņēmumu mērogam attiecībā pret darba ņēmējiem, pretējā gadījumā būtu ļoti grūti konkurēt darba tirgū,» piebilst A. Šķēle.