Ārkārtas akcionāru sapulce, kas sasaukta pēc akcionāru Annas Emīlijas Maliginas un Nikas Saveļjevas kopīga pieprasījuma, notiks 22.novembrī, un patlaban iesniegti sapulces lēmumprojekti, liecina paziņojums Nasdaq Riga. 

Anna Emīlija Maligina un Nikas Saveļjeva rosina veikt vairākus grozījumus AS Olainfarm statūtos, nosakot, ka valdei ir pienākums saņemt padomes piekrišanu vairākām darbībām.

Starp darbībām minēta līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana; sabiedrības meitas sabiedrību dibināšana; uzņēmumu vai to daļu iegūšana vai atsavināšana; sabiedrības darbībai pamatlīdzekļu pirkšana un/vai pārdošana, ja darījuma kopējā summa ir vienāda vai pārsniedz 200 tūkstošus eiro; komercsabiedrību, filiāļu un pārstāvniecību dibināšana vai slēgšana; aizdevumu saņemšana, kredītlīnijas līgumu slēgšana un aizdevumu izsniegšana; sabiedrības biznesa stratēģijas pieņemšana; preču zīmju, patentu, licenču, tehnoloģiju un citu intelektuālā īpašuma objektu (izņemot datorprogrammu) iegāde un atsavināšana un citi.

Tāpat tiek rosināts atsaukt padomi un ievēlēt jaunu.

Tāpat Maligina meitas rosina celt prasību pret padomes priekšsēdētāju Pāvelu Rebenoku, padomes priekšsēdētāja vietnieci Irinu Maliginu, padomes locekli Mārtiņu Krieķi, valdes priekšsēdētāju Oļegu Grigorjevu un sabiedrības pārstāvja iecelšana prasības uzturēšanai . Prasību viņas vēlas celt par zaudējumiem, ko padomes locekļi nodarījuši sabiedrībai un prasības celšanai un uzturēšanai ievēlēt kompānijas pārstāvjuS, kuriem arī vienlaikus uzdot noteikt precīzu nodarīto zaudējumu apmēru un sagatavot prasību.