Šodien, 17. aprīlī Eiropas Parlaments (EP) apstiprināja ziņojumu par Eiropas Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu uzlabošanu, tai skaitā – divējādas kvalitātes produktu aizliegšanu ES vienotajā tirgū.

Ar jaunajiem noteikumiem tiks aizliegti divējādas kvalitātes produkti, kuru iepakojums ir identisks, bet saturs un kvalitāte – atšķirīga, ja tam nebūs objektīvu iemeslu.

«Šis ir liels solis uz priekšu negodīgas komercprakses ierobežošanā, jo beidzot ir izdevies panākt, ka ražotāji vairs nedrīkstēs pret Austrumeiropas valstu patērētājiem izturēties kā pret otrās šķiras patērētājiem, tiem piedāvājot identiska iepakojuma, bet zemākas kvalitātes produktus,» komentē Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas deputāte Inese Vaidere (ETP frakcija), piebilstot, ka, tiklīdz šādi gadījumi tiks novēroti, Latvijā par negodīgas prakses novēršanu būs atbildīgs Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas varēs izvērtēt iesniegtās pircēju sūdzības.

Jaunā direktīva divējādas kvalitātes pārtikas produktu tirdzniecības praksi uzskatīs par maldinošu komercpraksi, un, ja tiks konstatēts, ka uzņēmumi pārkāpj noteikumus, sods var sasniegt līdz pat 4% no uzņēmuma gada apgrozījuma.