2017. gadā Ergo Baltijas valstīs palielinājusi apdrošināšanas prēmiju apjomu, gan peļņu, gan arī tirgus daļu, informē uzņēmums.

Ergo Baltijas valstīs 2017. gadā parakstīja apdrošināšanas prēmijas 242 miljonu eiro apmērā, kas ir par 36 miljoniem vairāk nekā 2016. gadā. Ergo peļņa 2017. gadā sasniedza 8,6 miljonus eiro (2016. gadā – 4,5 miljoni eiro).

2017. gada 11 mēnešos Ergo apdrošināšanas prēmiju apjoma pieaugums 17,6 % apmērā pārsniedza Baltijas apdrošināšanas tirgus pieauguma tempu (14,9 %), tādējādi palielinot tirgus daļu līdz 14,6 %. Vienlaikus pieaudzis arī Ergo izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjoms, kas 2017. gadā sasniedza 142,6 miljonus eiro, kas ir par 9,2 miljoniem eiro vairāk nekā 2016. gadā (2016. gadā – 133,4 miljoni eiro).

Visās Baltijas valstīs lielākais Ergo parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieaugums nedzīvības apdrošināšanas segmentā sasniegts transportlīdzekļu apdrošināšanā, savukārt dzīvības apdrošināšanas segmentā – uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā. Nedzīvības apdrošināšanas segmentā Ergo Baltijas valstīs parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms 2017. gadā pieauga par 22 %, dzīvības apdrošināšanā – par 6,1 %, savukārt veselības apdrošināšanā parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieaugums sasniedza 12,5 %. Koncentrējoties uz pozitīvu risku parakstīšanas rezultātu, uzlabots tehniskais rezultāts visās Baltijas valstīs.

2017. gadā ERGO Baltijas valstīs klientiem apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāja 142,6 miljonus eiro. Lielākās ievērojama apjoma apdrošināšanas atlīdzības tika izmaksātas Lietuvā: atlīdzība 2,4 miljonu eiro apmērā tika izmaksāta kādai zemnieku saimniecībai, kurā cūku mēra dēļ nācās likvidēt lielu skaitu mājlopu, trīs vērienīgas atlīdzības tika izmaksātas par ugunsgrēka rezultātā bojātu komercīpašumu (divas no atlīdzībām bija 300 līdz 600 tūkstošu eiro robežās), lielākā izmaksātā atlīdzība transportlīdzekļu apdrošināšanā sasniedza 320 tūkstošus eiro. Igaunijā pērn lielākā pieteiktā atlīdzība 450 tūkstošu eiro apmērā bija KASKO apdrošināšanas veidā. Latvijā lielāko apdrošināšanas atlīdzību 250 tūkstošu eiro apmērā Ergo izmaksāja par ugunsgrēka rezultātā bojātu privātīpašumu.

Arī Latvijā Ergo 2017. gadā pieaudzis parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoms gan nedzīvības, gan dzīvības un veselības apdrošināšanā. Ergo Latvijā sasniegusi straujāku izaugsmi (18,7 %) nekā Latvijas apdrošināšanas tirgus kopumā (17,8 %). Kopumā 2017. gadā Ergo Latvijā parakstīja apdrošināšanas prēmijas 70,6 miljonu eiro apmērā, kas ir par 11 miljoniem eiro vairāk nekā 2016. gadā. Nedzīvības apdrošināšanas segmentā apdrošināšanas prēmiju apjoms sasniedza 30 miljonus eiro, kas ir par 17,5 % vairāk nekā 2016. gadā.

Būtiski pieaudzis arī Ergo biznesa apjoms Latvijā dzīvības un veselības apdrošināšanā – kopumā šajā segmentā Ergo pagājušajā gadā parakstījusi apdrošināšanas prēmijas 40,6 miljonu eiro apmērā, kas ir par 6,6 miljoniem vairāk nekā 2016. gadā. Straujāko izaugsmi, ievērojami apsteidzot tirgus izaugsmi, Ergo uzrādīja veselības apdrošināšanā, proti, Ergo biznesa apjoms veselības apdrošināšanā pieauga par 16,6 %, savukārt pieaugums veselības apdrošināšanas segmentā Latvijas tirgū kopumā pērn bija 9,9 %. Arī dzīvības apdrošināšanā Ergo apdrošināšanas prēmiju apjoma pieaugums (+23,8 %) pārsniedza kopējā dzīvības apdrošināšanas tirgus pieauguma tempu Latvijā (+15,6 %). Savukārt, apdrošināšanas atlīdzībās Ergo klientiem Latvijā 2017. gadā kopumā izmaksāja 43,7 miljonus eiro, kas ir par teju trīs miljoniem eiro vairāk nekā 2016. gadā. Lielākais izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību pieaugums pērn vērojams veselības apdrošināšanā, proti, 2017. gadā Ergo Latvijā veselības apdrošināšanā atlīdzībās izmaksāja par 2,8 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš.

Ergo valdes priekšsēdētājs Baltijas valstīs Kestutis Bagdonavičus norāda: «Neraugoties uz klientiem izmaksāto ievērojamo apdrošināšanas atlīdzību apjomu, esam sasnieguši būtiski pieaugumu visās jomās: esam pārsnieguši Baltijas apdrošināšanas tirgus izaugsmes tempu, sasnieguši ievērojamu parakstīto apdrošināšanas prēmiju pieaugumu un uzrādījuši pozitīvu risku parakstīšanas rezultātu. Šogad turpināsim biznesa attīstību, koncentrējoties uz tehnisko rezultātu un rentabilitāti visos biznesa segmentos, kā arī turpināsim darbu pie dažādu procesu efektivitātes uzlabošanas, lai klientiem nodrošinātu apdrošināšanas pakalpojumu cenu atbilstoši viņu vēlmēm.»