Latvijas investīciju klimata pievilcību ārvalstu investori novērtējuši ar 2,5 punktiem, kas ir tāda pati kā 2017.gadā, liecina jaunākais ārvalstu investīciju vides indekss 2018. 

Pētījumā uzsvērts, ka 2018.gads iezīmējis jaunas raizes – viena no tām bija situācija finanšu sektorā, tās izraisītās sekas un valsts reputācijas problēmas, un kā otra minēta Rīgas loma valsts attīstībā. 

Investori starp akūtākajām problēmām minējuši korupciju publiskajā sektorā, darbaspēka kvalitāti un nepieejamību, valsts pārvaldības efektivitātes trūkumu. Savukārt kā hroniskas problēmas minētas nenoteiktība, ēnu ekonomika, izglītības sistēmas problēmas. Uzlabojumus investori novērojuši tādās jomās kā demogrāfija un veselības aprūpes sistēma, nodokļu reforma, uzņēmēju neētiska un nelikumīga uzvedība, negodīga konkurence.

55% aptaujāto uzņēmumu minējuši, ka nākotnē plāno palielināt investīcijas, 35% - neplāno palielināt, bet 10% vēl nav izlēmuši. 2017. gadā investīcijas turpmāk plānoja veikt 57% uzņēmumu, bet 2016.gadā – 50%.

Pēdējo desmit gadu laikā Eiropas ekonomikas izaugsme bijusi visstraujākā, tomēr investīciju ziņā šādu tendenci neredzam, 2018.gadā Latvijā ārvalstu tiešo investīciju pieplūdums ir bijis neparedzami svārstīgs, un pirmajā pusē investīciju plūsma bija divreiz zemāka nekā iepriekšējā gada laika attiecīgajā periodā, norāda FICIL valdes priekšsēdētāja Jūlija Sundberga. To var interpretēt kā reakciju uz finanšu reputācijas krīzi, bet, iespējams, saistīts ar nenoteiktību un nestabilitāti vairāku gadu garumā.

Kaut arī FICIL augstu vērtē valdības centienus uzlabot uzņēmējdarbības vidi, ārvalstu investori ir norādījuši uz jomām, kurām akūti nepieciešama uzmanība un visaptveroša rīcība, lai veicinātu Latvijas ekonomisko izaugsmi, norāda J. Sundberga. Valdības atbilde uz Moneyval ziņojumu parādīs gribu risināt ekonomiskos un finanšu noziegumus, un, ja šī atbilde būs sekmīga, 2018.gadā radušos kaitējumu reputācijai būs iespējams daļēji novērst.