Pusē aptaujāto Latvijas kredītiestāžu 2018. gada 3. ceturksnī turpināja augt uzņēmumu pieprasījums pēc atsevišķiem aizdevumu veidiem, liecina kredītiestāžu aptauja.

2018. gada oktobrī Latvijas Banka sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku veica eirozonas banku veiktās kreditēšanas apsekojumu par kreditēšanas attīstības tendencēm 2018. gada 3. ceturksnī un prognozēm 4. ceturksnim.

Apsekojumā piedalījās četras Latvijas kredītiestādes, kuru kopējā tirgus daļa nefinanšu uzņēmumu un mājsaimniecību kreditēšanā ir pietiekami liela, lai raksturotu kreditēšanas attīstību Latvijā kopumā.

Apsekoto kredītiestāžu sniegtās atbildes ietvertas eirozonas banku veiktās kreditēšanas apsekojuma rezultātos.

Vienā kredītiestādē pieauga pieprasījums pēc aizdevumiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo uzņēmumiem bija nepieciešams vairāk finanšu līdzekļu krājumiem un apgrozāmajiem līdzekļiem.

Citā kredītiestādē pieauga pieprasījums pēc ilgtermiņa aizdevumiem, jo uzņēmumiem bija nepieciešami papildu finanšu līdzekļi apvienošanās, pārpirkšanas un pārstrukturēšanas vajadzībām. Uzņēmumu pieprasījumu pēc aizdevumiem ietekmēja arī to vēlme veikt ieguldījumus pamatlīdzekļos.

Vienlaikus puse aptaujāto Latvijas kredītiestāžu, netieši norādot uz augsto konkurences līmeni uzņēmumu kreditēšanas sektorā, atzina, ka uzņēmumu pieprasījumu pēc aizdevumiem 2018. gada 3. ceturksnī nedaudz mazināja citu kredītiestāžu aizdevumi. Viena no četrām aptaujātajām Latvijas kredītiestādēm norādījusi, ka uzņēmumu pieprasījumu pēc aizdevumiem 3. ceturksnī negatīvi ietekmēja arī uzņēmumu iekšējo finanšu līdzekļu izmantošana.

Prognozējot uzņēmumu pieprasījumu pēc aizdevumiem 2018. gada 4. ceturksnī, Latvijas kredītiestādes kļuva piesardzīgākas nekā iepriekšējos ceturkšņos. Tikai viena no četrām apsekotajām Latvijas kredītiestādēm paredzēja, ka nedaudz kāps pieprasījums pēc aizdevumiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī pēc īstermiņa aizdevumiem uzņēmumiem.

Vienā aptaujātajā Latvijas kredītiestādē 2018. gada 3. ceturksnī nedaudz pieauga mājsaimniecību pieprasījums pēc aizdevumiem mājokļa iegādei.

To veicināja patērētāju konfidences uzlabošanās, labvēlīga situācija mājokļu tirgū un konkurences saasināšanās.

Vienā aptaujātajā Latvijas kredītiestādē pieauga arī pieprasījums pēc patēriņa kredītiem un pārējiem kredītiem mājsaimniecībām, jo uzlabojās patērētāju konfidence un pieauga mājsaimniecību izdevumi ilglietojuma patēriņa preču (automobiļu, mēbeļu) iegādei. Latvijas kredītiestādes kļuvušas piesardzīgākas, prognozējot ne tikai pieprasījumu pēc aizdevumiem uzņēmumiem, bet arī pieprasījumu pēc aizdevumiem mājokļa iegādei, patēriņa kredītiem un pārējiem kredītiem mājsaimniecībām.

Visas aptaujātās kredītiestādes paredzēja, ka 2018. gada 4. ceturksnī pieprasījums gan pēc kredītiem mājokļa iegādei, gan pēc patēriņa kredītiem un pārējiem kredītiem mājsaimniecībām saglabāsies līdzšinējā līmenī