Lielākā daļa apsekoto Latvijas kredītiestāžu (75%) 3. ceturksnī gaidīja nedaudz lielāku uzņēmumu pieprasījumu pēc aizdevumiem.

2018. gada jūlijā Latvijas Banka sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku veica eirozonas banku veiktās kreditēšanas apsekojumu par kreditēšanas attīstības tendencēm 2018. gada 2. ceturksnī un prognozēm 3. ceturksnim.

Apsekojumā piedalījās četras Latvijas kredītiestādes, kuru kopējā tirgus daļa nefinanšu uzņēmumu un mājsaimniecību kreditēšanā ir pietiekami liela, lai raksturotu kreditēšanas attīstību Latvijā kopumā. Apsekoto kredītiestāžu sniegtās atbildes ietvertas eiro zonas banku veiktās kreditēšanas apsekojuma rezultātos. Divās no četrām apsekotajām Latvijas kredītiestādēm 2018. gada 2. ceturksnī nedaudz pieauga uzņēmumu pieprasījums pēc aizdevumiem. Visbiežāk (divos gadījumos) kredītiestādes norādīja uz nelielu pieprasījuma kāpumu pēc ilgtermiņa aizdevumiem un pēc aizdevumiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Retāk (vienā gadījumā) tika norādīts, ka nedaudz pieaudzis pieprasījums pēc īstermiņa kredītiem un pēc lieliem kredītiem.

Lielāku pieprasījumu pēc aizdevumiem un kredītlīnijām nedaudz veicināja ieguldījumi pamatlīdzekļos (trīs ceturtdaļās kredītiestāžu), nepieciešamība veidot krājumus un apgrozāmos līdzekļus (pusē kredītiestāžu), nepieciešamība apvienot, pārpirkt vai pārstrukturēt uzņēmumus (ceturtdaļā kredītiestāžu), kā arī nepieciešamība veikt parāda refinansēšanu, pārstrukturēšanu vai vienoties par jauniem nosacījumiem (ceturtdaļā kredītiestāžu).

Pieprasījuma kāpumu pēc aizdevumiem ierobežoja citu banku aizdevumi (divās kredītiestādēs), kā arī vispārējais procentu likmju līmenis. Lielākā daļa apsekoto Latvijas kredītiestāžu (75%) 3. ceturksnī gaida nedaudz lielāku uzņēmumu pieprasījumu pēc aizdevumiem. Vairākumā gadījumu (75%) tiek gaidīts, ka nedaudz augs mazo un vidējo uzņēmumu pieprasījums pēc aizdevumiem, kā arī pieprasījums pēc īstermiņa aizdevumiem uzņēmumiem. Puse kredītiestāžu gaida, ka palielināsies lielo uzņēmumu pieprasījums, kā arī pieprasījums pēc ilgtermiņa aizdevumiem.