AS Swedbank peļņa Latvijā 2017. gadā sasniedza 113 miljonus eiro, kas salīdzinājumā ar 2016. gadu ir par 9% vairāk.

Peļņas pieaugums galvenokārt ir saistīts ar ienākumu palielināšanos un iepriekš veikto kredītu uzkrājumu atbrīvošanu.

«Turpinoties spēcīgai Latvijas tautsaimniecības izaugsmei, uzlabojās arī mājsaimniecību un uzņēmumu gatavība investēt nākotnē. Saņemot Swedbank finansējumu, vairāk nekā 2500 ģimenes pērn īstenoja sapni par savu mājokli, savukārt vairāk nekā 2600 uzņēmumi, pārsvarā mazie un vidējie, paātrināja savu izaugsmi. Pērn Swedbank stiprināja vispieejamākās bankas pozīcijas Latvijā – 49 no visiem Latvijas novadiem ar 300 000 iedzīvotājiem esam vienīgā fiziski klātesošā banka. Arī tādi digitālie jaunievedumi kā Smart-ID ir uzlabojuši bankas pakalpojumu pieejamību, un puse mūsu internetbankas klientu aktīvi izmanto Swedbank lietotni. Raugoties nākotnē, digitālo risinājumu attīstīšana arī turpmāk būs mūsu prioritāte – veidosim tos paši un sadarbosimies ar inovatīviem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem,» norāda Swedbank Latvijā vadītājs Reinis Rubenis.

Kopējais kredītportfelis salīdzinājumā ar 2016. gadu ir saglabājies nemainīgs. Pārskata gada laikā bija vērojams nozīmīgs pieaugums jauno kredītu izsniegšanā mājsaimniecībām un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, savukārt 4. ceturksnī sezonāli mazinājās uzņēmumu īstermiņa produktu izmantošana. Kopējais jaunās kreditēšanas apjoms 2017. gadā sasniedza EUR 770 milj.

Noguldījumu apjoms salīdzinājumā ar pagājušo gadu pieauga par 2%, pateicoties kāpumam gan uzņēmumu, gan privātpersonu segmentā.

Iepriekš veikto kredītu uzkrājumu atbrīvošanas neto summa sasniedza EUR 2.3 milj. (2016. gadā tā bija EUR 1.1 milj.).

Tīrie procentu ienākumi palielinājās par 3%. Šis kāpums galvenokārt skaidrojams ar kreditēšanas vidējo apjomu palielināšanos. Neto ienākumi no komisijām ir pieauguši par 13%, pateicoties lielākai klientu aktivitātei ikdienas pakalpojumu lietošanā, kā arī ienākumiem no aktīvu pārvaldīšanas.

Kopējie izdevumi palielinājās par 3%, ko galvenokārt ietekmēja ar normatīvajiem regulējumiem saistīto izmaksu pieaugums.