Latvijā kapitāla tirgum vajadzētu spēlēt daudz būtiskāku un arī stabilizējošāku lomu nekā pašlaik, komentējot iecerētās Eiropas kapitāla tirgus savienības izveidi, atzina Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis.

Kapitāla tirgus savienības izveidei ir mērķis dažādot finansējuma avotus Eiropas uzņēmumiem, tostarp īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai tie nebūtu tik atkarīgi no banku kredītiem, kā arī sniegt papildus ieguldījumu iespējas Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

«Latvijas gadījumā mēs ļoti labi zinām, kādas ir problēmas ar banku kredītu pieejamību. Tā saucamajos treknajos gados, kad ekonomika jau bija pārkarsēta, kredītus meta pakaļ, bet krīzes laikā pieejamību kredītiem pilnībā nogrieza. Rezultātā ekonomiskā nesabalansētība tika padarīta vēl lielāka un krīzes pārvarēšana bija vēl sarežģītāka. Skaidrs, ka uz šāda veida finansējumu mēs pilnībā paļauties nevaram. Kapitāla tirgiem vajadzētu spēlēt daudz būtiskāku un arī stabilizējošāku lomu,» uzsvēra Dombrovskis.

Viņš stāstīja, ka pašlaik jau ir panākta vienošanās, ka būs vienkāršākas prasības akciju emisiju prospektu veidošanai, kuri nepieciešami, lai akcijas iekļautu biržās. Tiks sniegta palīdzība tā saucamo mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmes tirgu attīstīšanai, vienkāršotas prasības vērtspapīru kapitalizācijai, tajā pašā laikā nodrošinot nepieciešamo drošību. Būs vienkāršoti un uzlaboti nosacījumi riska kapitāla fondu darbībai.

«Galvenais mērķis ir dažādot finansējuma avotus Eiropas ekonomikā,» uzsvēra Dombrovskis.

Vienlaikus viņš visai atturīgi vērtēja Latvijā izskanējušos aicinājumus biržā sākt kotēt kaut vai daļu lielo valsts uzņēmumu akciju, lai tādējādi radītu papildus aktivitāti pašlaik salīdzinoši nelielajā akciju tirgū.

«Tas ir sarežģīts jautājums. Nevajadzētu aizmirst arī to, ka likumā ir noteikta virkne uzņēmumu, kuru privatizēšana nav paredzēta. Jāsaprot, ka arī minoritāras akciju daļas kotēšana biržā ir sava veida privatizācija. Es nedomāju, ka būtu jāmeklē veidi, kā apiet likuma prasības. Domāju ir zināmi iemesli, kādēļ kādreiz šāds likums tika izveidots, bet tajā pašā laikā pastāv iespēja attīstīt obligāciju tirgu. Problemātiska banku finansējuma gadījumā, obligāciju potenciāls ir gana labs. Turklāt tas attiecas ne tikai uz valsts, bet arī uz privātajiem uzņēmumiem,» sacīja Eiropas Komisijas viceprezidents.

Kapitāla tirgu savienība ir Eiropas Savienības iniciatīva, kuras mērķis ir padziļināt un vēl vairāk integrēt 28 Eiropas Savienības dalībvalstu kapitāla tirgus. Eiropas Komisija ir ierosinājusi rīcības plānu, kurā ietverti vairāki pasākumi pakāpeniskai kapitāla tirgu savienības izveidei, kas jāpabeidz līdz 2019.gadam.