Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu anulēt ABLV Capital Markets licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai. 

Šāds lēmums pieņemts, balstoties uz ABLV Capital Markets, IBAS iesniegumu FKTK ar lūgumu anulēt tai izsniegto licenci un pārliecinoties, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība pret saviem klientiem pilnībā nokārtojusi saistības, kuras izriet no ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas.

Licence ir anulēta no 2019. gada 28. maija.