No šodienas ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliks ienākumus, kas ir mākslīgi novirzīti sev piederošai ārvalstu sabiedrībai, kuras izveidošanas objektīvais iemesls ir nodokļu priekšrocību gūšana, paredz pērn pieņemtie grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums ir papildināts ar noteikumiem par kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem, nosakot Latvijas nodokļa maksātājam pienākumu maksāt UIN arī par sev piederošas ārvalstu sabiedrības peļņas daļu, ja šīs ārvalsts sabiedrības peļņa ir gūta veicot neīstus darījumus, kuru iemesls ir nodokļu priekšrocību gūšana. Minētā prasība attieksies arī uz nodokļu maksātāja pastāvīgo pārstāvniecību ārvalstī.

Likuma grozījumi paredz, ka ārvalstu sabiedrības darījumos gūtā peļņa tiks iekļauta Latvijas nodokļu maksātāja ar nodokli apliekamajā bāzē.

Saskaņā ar likuma izmaiņām, regulējums attieksies uz kontrolētu ārvalstu uzņēmumu ienākumiem, kas gūti no neīstiem darījumiem, kuru īstenošanas objektīvais iemesls ir nodokļu priekšrocību izmantošana.

Iepriekš Finanšu ministrijā (FM) skaidroja, ka, vērtējot darījumu veikšanas mērķi, tiks ņemti vērā visi fakti un apstākļi, kas liecina par ienākumu mākslīgu novirzīšanu, tai skaitā nozīmīgu lēmumu pieņemšanas darbības, kuru dēļ ir radušies novirzītie ienākumi, proti, apliekamā ienākuma mākslīga pārcelšana, izmantojot neīstus darījumus, kā rezultātā kopējais nodokļa slogs ievērojami tiek samazināts vai tā vispār vairs nav.

Likuma grozījumos ir arī paredzēti izņēmumi, proti, prasības netiks attiecinātas uz kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem, kuru peļņa nepārsniedz 750 000 eiro un ienākumi, kas nav gūti no tirdzniecības, nepārsniedz 75 000 eiro.

Tāpat likuma grozījumi paredz, ka nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanai, nodokļu maksātājs varēs samazināt taksācijas periodā ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauto dividenžu apmēru tādā apmērā, kādā nodokļa maksātājs taksācijas periodā ir saņēmis dividendes no kontrolētā ārvalstu uzņēmuma peļņas, par kuru kādā no pirmstaksācijas periodiem nodoklis jau ir samaksāts.