Eiropas Parlamenta deputāti ceturtdien atbalstīja ES līmeņa mehānisma izveidi ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanai, lai tā aizsargātu stratēģiski svarīgas nozares.

ES joprojām ir atvērta ārvalstu ieguldījumiem, taču ir nepieciešams pārliecināties, vai tie neapdraud ES stratēģiskās intereses. Jaunos noteikumus, par kuriem jau iepriekš bija panākta provizoriska vienošanās ar ES valstu ministriem, Parlaments apstiprināja ar 500 balsīm, pret bija 49, bet 56 deputāti atturējās. Ar balsojumu izveidota pirmā ES mēroga sistēma, kas atbalstīs valstu veikto ĀTI izvērtēšanu nolūkā garantēt drošību un sabiedrisko kārtību.

Jaunais mehānisms ļaus labāk pasargāt tādas nozares kā ūdensapgāde, enerģētika, veselības aprūpe, transports, komunikāciju tehnoloģijas, ar mākslīgo intelektu saistītas aktivitātes, robotika un citas.

EP deputāti sarunās ar dalībvalstu ministriem panāca sadarbības mehānisma nostiprināšanu. Tā ietvaros ES valstis varēs sniegt viedokli par citās dalībvalstīs veiktiem ārvalstu ieguldījumiem. Eiropas Komisija varēs lūgt papildu informāciju un sniegt atzinumu valstij, kurā plānotas investīcijas. Galīgais lēmums būs jāpieņem valstij pašai.

«Eiropa, kas aizsargā, kļuvusi par realitāti. Šis mehānisms ir konkrēts solis mūsu rūpniecības, tehnoloģiju un stratēģisko interešu aizsardzībai. Neskatoties uz tēmas jutīgumu un ar to saistīto spiedienu, mums ir izdevies šo mehānismu izveidot ātri. Eiropa ņem nākotni savās rokās, vienlaikus paliekot atvērta ārvalstu ieguldījumiem,» sacīja EP ziņotājs Franks Prusts (ETP, Francija).

Paredzams, ka ES Padome vienošanos apstiprinās 5. martā. Regula stāsies spēkā 18 mēnešus pēc publicēšanas ES Oficiālajā vēstnesī.

Pēdējo 20 gadu laikā ĀTI struktūra ES ir ievērojami mainījusies, vairāk ieguldījumu nākot no jaunajām tirgus ekonomikām. Ķīnas ieguldījumi ir auguši seškārt, Brazīlijas - desmitkārt, bet investīcijas no Krievijas ir dubultojušās.

Pēdējā laikā šādi ieguldījumi tiek veikti augsto tehnoloģiju nozarēs, turklāt bieži tos veic tieši vai netieši ar valsti saistīti uzņēmumi. Pašlaik tikai 14 ES valstīs (starp tām arī Latvijā) ir ĀTI izvērtēšanas mehānismi, kas cits no cita ievērojami atšķiras. ĀTI ir pārrobežu ietekme, un ES mēroga noteikumi šo apstākli ļaus ņemt vērā.