Optisko šķiedru un to izstrādājumu ražošanas uzņēmums SIA "Light Guide Optics International" šobrīd turpina ražošanu līdzšinējā līmenī, "Lursoft" iesniegtajā gada pārskatā norāda uzņēmuma vadītājs Daumants Pfafrods.

Uzņēmumam ir ilgtermiņa pasūtījumi, kā arī ir iespēja ražot preces noliktavas krājumiem, tomēr no atsevišķiem klientiem jau ir saņemti lūgumi pārcelt preču piegādi uz vēlāku laiku, kad tie atsāks savu saimniecisko darbību.

Pasūtījumu pārcelšanas rezultātā SIA "Light Guide Optics International" apgrozījums uz ārkārtas stāvokļa laiku samazināsies.

Uzņēmuma vadība uzskata, ka kompānija spēs pārvarēt ārkārtas situāciju ar sekojošu kompensējošo pasākumu palīdzību - pastiprināti darba aizsardzības pasākumi uzņēmumā, tiek sagādāti izejvielu krājumi ilgākam laika periodam, gatavie produkti tiek ražoti noliktavai, tiek analizēta un sabalansēta naudas plūsma, bet iepriekšējo periodu naudas uzkrājums tiks novirzīts saimnieciskās darbības izdevumu segšanai ārkārtas situācijas laikā.

Uzņēmums pagājušajā gadā palielinājis savu apgrozījumu par 27,13%. Gada pārskats rāda, ka uzņēmums 2019.gadā apgrozīja 24,71 miljonu eiro un nopelnīja 8,72 miljonus eiro. Apgrozījums kāpis, pateicoties medicīnas produktu pārdošanas apjomu kāpumam par 40%.

2019.gadā SIA "Light Guide Optics International" būtiski palielinājis optisko šķiedru ražošanas jaudas, izveidojot jaunu optisko šķiedru ražošanas iecirkni un uzstādot papildu ražošanas iekārtas. Tāpat arī izveidots pilnīgi jauns ražošanas iecirknis, kurā uzsākta jauna produkta – medicīnas kūļu – ražošana.

Tāpat uzņēmumā pastāvīgi darbojas pētniecības un attīstības departaments, kas izstrādā jaunas tehnoloģijas, veic eksperimentus, projektē ražošanas iekārtas un attīsta jaunus produktus atbilstoši klientu prasībām, ir izstrādāti jauna tipa produktu prototipi, kas tuvākajā laikā tiks ieviesti masveida ražošanā.

2020. un 2021.gadā SIA "Light Guide Optics International" plāno veikt lielus ieguldījumus ražošanas infrastruktūras attīstībā, iegādājoties pašreiz nomātās telpas, kā arī izveidojot jaunu, ievērojami plašāku medicīnas produktu ražošanas iecirkni, lai nodrošinātu ražošanas apjomu pieaugumu atbilstoši klientu pieprasījumam.

"Lursoft" dati rāda, ka 2019.gadā SIA "Light Guide Optics International" bija darba devējs 162 strādājošajiem un pērn uzņēmums VID administrētajos nodokļos samaksājis 2,24 miljonus eiro.

Uzņēmuma dalībnieki ir vienpadsmit fiziskas personas.

Uzņēmumam ir vairāki ārvalstu meitas uzņēmumi, kas veic mārketinga un pārdošanas funkcijas.