Latvijas finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmums Nordigen parakstījis līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par jaunuzņēmumu atbalsta programmas finansējuma saņemšanu augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei.

Finansējums tiks saņemts Latvijas Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma ietvaros, kas stājies spēkā 2017. gada 1. janvārī. Likuma mērķis ir veicināt strauji augošu tehnoloģiju uzņēmumu (jaunuzņēmumu) veidošanos Latvijā, tādējādi sekmējot pētniecības attīstību un pētniecības produktu (inovatīvu ideju, produktu vai procesu) komercializāciju.

Nordigen ir otrs jaunuzņēmums, kas iegūs atbalstu pieņemtā likuma ietvaros. Pirmais uzņēmums bija Dripit. Likuma izstrādē un attīstībā piedalījās vairākas Latvijas jaunuzņēmumu organizācijas, tostarp Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija Startin.lv, koprades telpa Techhub Riga, Baltijas lielākā tehnoloģiju konference Techchill un citi industrijas pārstāvji.

Atbalsta programmas kopējais pieejamais finansējums jaunuzņēmumiem ir 1 603 665 eiro, ko veido Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un valsts budžeta līdzekļi. Maksimālā atbalsta intensitāte ir 45%. Kā viens no galvenajiem kritērijiem atbalsta programmu piešķiršanai jaunuzņēmumiem noteikts kvalificēta riska kapitāla investoru vismaz 30 000 eiro ieguldījums jaunuzņēmuma pamatkapitālā katrā atbalsta pieteikuma iesniegšanas gadā, tādējādi apliecinot pieteiktās biznesa idejas dzīvotspēju.

Nordigen šā gada septembrī piesaistījia 700 000 eiro investīcijas no Somijas riska kapitāla fonda Inventure un Eiropas vadošā sēklu investora Seedcamp. Šis ir uzņēmuma vēsturē lielākais investīciju apjoms, pārspējot iepriekšējā gadā piesaistītos 150 tūkstošus no riska kapitāla fonda Change Ventures.

«Nordigen šobrīd ir pašā ceļa sākumā. Uzņēmuma potenciāls ir milzīgs, to apstiprina ne tikai industrijas novērtējums un pieaugošā atpazīstamība finanšu sektorā, bet arī Nordigen komandas apņēmība,» komentē Ieva Grabe, Nordigen administratīvā vadītāja.

Liela daļa investīciju tiks ieguldīta arī tirgus ģeogrāfiskajai paplašināšanai. Nākamās valstis Nordigen plānā ir Brazīlija, Dienvidāfrika, ASV un Apvienotā Karaliste.

SIA Nordigen Solutions tika dibināts 2016. gadā, Rīgā. Uzņēmuma īpašnieki ir Roberts Bernāns, Rolands Mesters, Change Ventures, Inventure un Seedcamp.