Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) saņēmis atkārtotus analīžu rezultātus, kas apliecina, ka SIA «Lat Eko Food» zīmola «Rūdolfs» produkcija ir kvalitatīva un tiesību normām atbilstoša. Neraugoties uz to, uzņēmumam netika dota atļauja produktus realizēt vai nodot labdarībai, tāpēc Getliņu poligonā iznīcināta bioloģiskā produkcija vairāk nekā 70 000 eiro vērtībā.

Lai informētu par situāciju un runātu par nepieciešamajām darbībām likumdošanas sakārtošanā, tikos ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu. Ministrs sarunas ietvaros norādīja, ka šo situāciju pārrunās ar PVD vadību. K. Gerhards arī norādīja, ka būtu nepieciešams veikt padziļinātu normatīvo aktu izpēti, kas regulē iespējamas strīdus situācijas un to risinājumus.

2019. gada jūnijā PVD lika atsaukt no tirdzniecības atsevišķas «Rūdolfs» zīmola bērnu un zīdaiņu bērnu pārtikas produktu partijas, saistībā ar aizdomām par paaugstinātu patulīna līmeni. Tā kā uzņēmuma paškontroles analīzes atšķīrās no PVD BIOR laboratorijā veikto analīžu rezultātiem, tad «Lat Eko Food» izmantoja likumdošanā noteiktās tiesības, lūdzot PVD veikt atkārtotas analīzes citā laboratorijā. PVD pēc saviem ieskatiem izvēlējās citu akreditētu laboratoriju, no kuras saņemtie rezultāti problēmas neuzrāda.

Strīdīgās partijas uzņēmums glabāja savās noliktavās ar mērķi turpināt realizāciju, ja atkārtotās analīzes būs atbilstošas. Neraugoties uz rezultātiem, kas apliecina, ka ar šo produkciju viss ir kārtībā, PVD nav devis atļauju ne to realizācijai, ne pat nodošanai labdarībai. Rezultāti apliecina, konstatētais patulīna līmenis ir drošs pat zīdaiņiem, nerunājot par pieaugušiem cilvēkiem, tāpēc nav skaidrs, kāpēc šos bioloģiskos produktus jāiznīcina un tos nevar nodot, piemēram, veco ļaužu pansionātam.

«Lat Eko Food» nepiekrīt sarunās ar PVD un laboratorijas BIOR pārstāvjiem izskanējušajiem minējumiem, ka patulīna daudzums vienas partijas paraugos var atšķirties un ar laiku sadalīties un izzust. «Katru produkta partiju, ko ražojam pārdošanai, ražošanas procesā īpašas iekārtas homogenizē ar ātrumu 3000 apgriezieni minūtē, tāpēc gatavie produkti ir homogēni pēc visiem raksturlielumiem konkrētās ražošanas partijas ietvaros. Patulīns ir termiski stabils un vērā ņemamos daudzumos nesadalās ne produkta vārīšanas, ne sterilizācijas rezultātā, ne arī produkta uzglabāšanas laikā,» skaidro «Lat Eko Food» kvalitātes daļas vadītāja Dace Doķe.

Patulīns mēdz veidoties augļos dabīgu procesu rezultātā, piemēram, tiem nokrītot no koka un sasitoties. Riskam jo īpaši pakļauti ir tieši bioloģiski āboli, jo tie nav apstrādāti ar ķīmiskām vielām, kas tos pasargātu no bojāšanās. Patulīns ir bez smaržas un garšas un tā klātbūtni biezenī var konstatēt vienīgi ar laboratoriskiem izmeklējumiem.

Esošo produkciju glābt vairs nevar – tā atrodas Getliņos. Jautājums ir par uzņēmuma reputāciju un uzņēmēju iespējām sevi aizstāvēt strīdus gadījumā. Ja viena sertificēta laboratorija saka, ka ir problēma, bet cita – ka problēmas nav, kāpēc ir pamats ticēt tikai tai, kas apliecina problēmas esamību?

PVD dara savu darbu likumdošanas ietvaros – nodot produktu paraugus BIOR laboratorijā, atsauc produkciju un informē sabiedrību, ja ir kaut mazākās aizdomas par produktu drošumu. Īpaši jūtīga tēma ir bērni un viņu veselība, mēs to lieliski apzināmies, jo jaunās māmiņas ir mūsu mērķa auditorija, ar ko strādājam ikdienā. Pirms informācijas publiskas izplatīšanas ir ārkārtīgi svarīga faktu pārbaude un skaidrojošais darbs. Nav mērķis kādam ko pārmest, bet gan sakārtot procedūras un likumdošanu, lai dotu Latvijas uzņēmējiem iespēju pasargāt sevi un reputāciju.