Starptautiskās finanšu tehnoloģiju uzņēmumu grupas AS Eleving Group (iepriekš Mogo Finance) neauditētie ieņēmumi 2021. gadā sasniedza 152,2 miljonus eiro, bet  tīrā peļņa 8,8 miljonus eiro. 

Tas ir astoņas reizes vairāk nekā 2020. gadā, kad pelņa bija 1,1 miljons eiro. Neauditētie finanšu rezultāti liecina, ka 2021. gads ir bijis vislabākais finanšu gads uzņēmuma vēsturē. 

Pērn sasniegta arī visu laiku augstākā 12 mēnešu koriģētā EBITDA 58,9 miljonu eiro apmērā un rekordliels kredītportfelis 244,7 miljonu eiro apmērā. Labos rezultātus un augsto rentabilitāti pērn izdevās sasniegt, pateicoties izaugsmei abos koncerna biznesa pamatvirzienos – gan transportlīdzekļu, gan patēriņa finansēšanā. 

“2021. gadu iesākām ar skaidru mērķi fokusēties uz esošajiem tirgiem un turpināt tajos stabilu izaugsmi. Mums ne vien izdevās pilnībā izpildīt visu stratēģijā iecerēto, bet pat pārspēt pašas optimistiskākās prognozes. Labākais pierādījums tam ir uzņēmuma spēja nodrošināt nepārtrauktu pieaugumu ik ceturksni. Pārdošanas apjomu, gada ieņēmumu un EBITDA pieaugums par vairāk nekā 50% apliecina Eleving Group biznesa modeļa ilgtspēju. Šādus rezultātus bija iespējams sasniegt, pateicoties automatizētiem un efektīviem risku pārvaldības risinājumiem, mūsdienīgām IT sistēmām un labi strādājošiem pārdošanas kanāliem. Koncentrējot darbību esošajos tirgos, uzņēmums uzsāka piedāvāt arī vairākus jaunus pakalpojumus, piemēram, transportlīdzekļu abonēšanas un nomas pakalpojumus Baltijā un ilgtermiņa kredītlīniju risinājumus Moldovā. Jauno pakalpojumu veiksmīgā pieredze tirgū apliecina Eleving Group spēju pareizi novērtēt tirgus tendences un atbilstoši radīt pakalpojumus, kas apmierina klientu mainīgās vajadzības. Nākotnē tam būs nozīmīga loma koncerna vadošo pozīciju nostiprināšanai tirgū,” komentē Eleving Group izpilddirektors Modests Sudņus (Modestas Sudnius).

2021. gadā uzņēmums bija ļoti aktīvs savu saistību refinansēšanā un ilgtermiņa finansējuma nodrošināšanā turpmākai biznesa izaugsmei. “2021. gadā grupa pārfinansēja visas savas obligāciju saistības, emitējot jaunas Latvijas uzņēmuma Mogo obligācijas 30 miljonu eiro apmērā. Savukārt iepriekšējās eiroobligācijas tika pārfinansētas ar jaunām augstākā ranga nodrošinātajām obligācijām, piesaistot papildus kapitālu, kā rezultātā tika emitētas 150 miljonu eiro eiroobligācijas ar dzēšanas termiņu 2026. gadā. 2021. gads tika noslēgts ar subordinēto obligāciju emisiju 25 miljonu eiro vērtībā, kas no reitingu aģentūras perspektīvas tiek uzskatīta par daļu no pašu kapitāla,” komentē Eleving Group finanšu direktors Māris Kreics.

Arī 2022. gadā Eleving Group plāno izmantot pašreizējās veiksmīgās pozīcijas, lai turpinātu strauju un ilgtspējīgu biznesa paplašināšanu. Uzņēmums plāno koncentrēties gan uz ilgtspējīgu izaugsmi un vairāku mobilitātes produktu ieviešanu esošajos tirgos, gan arī apsver iespēju uzsākt darbību vairākos jaunos tirgos.

Eleving Group ir starptautiska finanšu tehnoloģiju uzņēmumu grupa ar plašu pārstāvniecību visā pasaulē. Grupa ir pārstāvēta trīs kontinentos, un tās biznesa virzieni ietver transportlīdzekļu un patēriņa finansējuma pakalpojumus. 

Grupa, kas 2012. gadā tika dibināta ar Mogo zīmolu, patlaban darbojas 14 pasaules valstīs. Ar galveno mītnes vietu Latvijā, Eleving Group veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā. Divus gadus pēc kārtas kopš 2020. gada Eleving Group ir iekļauta Financial Times Eiropas 1000 visstraujāk augošo uzņēmumu sarakstā.