Biznesa augstskola Turība 29.novembrī tiešsaistē organizē starptautisku konferenci par uzņēmējdarbības līmeņa paaugstināšanu augstākajā izglītībā, pulcējot uz diskusiju augstākās izglītības ekspertus, topošos uzņēmējus un jaunuzņēmumus no Latvijas, Spānijas, Itālijas, Austrijas un Horvātijas. 

Konferences laikā dalībnieki varēs uzzināt, kā atbalstīt uzņēmējdarbību savā augstskolā, iegūt mācību materiālus, lai apmācītu savus studentus un pētniekus,  gūt ieskatu par pievienošanos uzņēmējdarbības atbalsta ekosistēmām, kā arī saņemt padomus un rīkus veiksmīgai mentoringam un starptautiskai sadarbībai.

“Augstākās izglītības iestādes ir nozīmīgs uzņēmējdarbības ekosistēmas dalībnieks, jo tām ir pieejams talants, inovācijas un potenciāls, lai radītu, veicinātu un atbalstītu uzņēmējdarbību. Kā zināšanu centri tās nodrošina vidi, kas veicina jaunu ideju un inovāciju radīšanu, kas var novest pie jauniem uzņēmumiem un ekonomiskās izaugsmes,“ uzsver Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes lektore, SPINTeams projekta eksperte Ieva Bruksle.

Konference notiek SPINTeams projekta ietvaros. Tā mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības un biznesa prasmes jaunajiem un potenciālajiem uzņēmējiem no augstskolām, kuras ir iesaistītas projekta partnerībā. Atbalstīt šo uzņēmēju esošos un plānotos Spin-off un Start-up uzņēmumus, lai panāktu ilgstošu un augošu uzņēmējdarbību.

Projektā līdzdarbojās Biznesa augstskola Turība, Grācas Universitāte no Austrijas, Oberta de Catalunya Universitātē Spānijas, Bari Aldo Moro Universitāte no Itālijas un rūpniecības un tirdzniecības kameras no Latvijas, Spānijas, Itālijas, Austrijas un Horvātijas. Lai veicinātu uzņēmējdarbības atbalsta ekosistēmas augstākās izglītības iestādēs, ir izveidotas divas rokasgrāmatas  - par uzņēmējdarbības ekosistēmas izveidi, par monitoringu un savstarpēju mācīšanās metodiku.  Tās sniedz visaptverošu ceļvedi uzņēmējdarbības vides izveidei un attīstībai.