Eiropas Savienības Tiesa nolēmusi, ka Ungārijai jāmaksā 200 miljonu eiro sodanauda un vēl miljons eiro dienā par iepriekšējo tiesas lēmumu neievērošanu attiecībā uz patvēruma piešķiršanas politiku.

Iepriekšējie tiesas lēmumi prasīja Ungārijai mainīt tās politiku un procedūras attiecībā uz patvēruma piešķiršanu, starptautiskās aizsardzības piešķiršanu un trešās valsts pilsoņu izraidīšanu.

Tiesa norādīja, ka tās lēmumu ignorēšana ir ļoti nopietns Eiropas Savienības (ES) tiesību pārkāpums.