Nesen ar panākumiem noslēgusies pirmā Latvijas un Āfrikas attīstības sadarbības projekta otrā sezona, kurā zināšanas no Latvijas un diasporas ekspertiem guva Namībijas, Zambijas un Zimbabves sievietes. Savukārt Latvijas pieredzi uzklausīja un sadarbības sāk veidot gan šo valstu augstskolas, gan valdības pārstāvji, gan uzņēmēju organizācijas. 

Valsts tēlu var spodrināt ne tikai ar mākslas jomas pārstāvju un sportistu panākumiem, bet arī ar zināšanu eksportu. Pērn tika sākts pirmais mūsu valsts vēsturē Latvijas un Āfrikas attīstības sadarbības projekts “She Rebuilds the World” (“Viņa pārveido pasauli”) ar mērķi veicināt kontaktus starp Latviju un vairākām Āfrikas valstīm. Šogad noslēgusies projekta otrā sezona, kad Namībijai un Zambijai pievienojās arī Zimbabve. 

Projekta ietvaros Latvijas eksperti apmāca Namībijas, Zambijas un Zimbabves jaunās sievietes uzņēmējdarbības un līderības prasmēs, lai viņas var stiprināt savas vietējās kopienas, uzlabojot izglītības un ekonomisko situāciju gan lokāli, gan reģionāli un vēlāk arī valstu līmenī. Tādējādi, palīdzot izglītot, attīstīt un stiprināt vietējās kopienas, ilgtspējīgā veidā tiek mazināta arī ekonomiskā migrācija. Projekta galvenie fokusi šobrīd ir sieviešu kapacitātes programmas, ekspertu pieredzes apmaiņa, kā arī sadarbības tīkla veidošana.

"Patīkami, ka Latvijas vārds kļūst arvien pazīstamāks. Šī ir lieliska iespēja Latvijai pozicionēt sevi kā zināšanu valsti, eksportējot zināšanas, pieredzi un prasmes, un veidojot starpkontinentālu sadarbības tīklu," uzsver projekta virsvadītāja, kustības #esiLV valdes locekle un valsts tēla domnīcas vadītāja Ieva Jākobsone. Kustība #esiLV, kas apvieno Latvijas izcelsmes uzņēmējus, zinātniekus un nozaru profesionāļus, iniciēja šo projektu un kopā ar vietējiem un Āfrikas valstu sadarbības partneriem un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu to arī veiksmīgi un ar lieliem panākumiem realizē jau otro gadu. 

Lielu interesi par projektu izrādīja vietējie mediji, un intervijas ar Latvijas ekspertiem bija skatāmas, klausāmas un lasāmas gan Āfrikas valstu sabiedriskajos, gan privātajos medijos. Savukārt otrajā sezonā projektā apmācībām pieteicās daudzkārt vairāk sieviešu, nekā ļāva projekta kapacitāte. Tā, piemēram, no Zambijas uzņēmējdarbības prasmju apguves programmai pieteicās 423 dalībnieces uz 30 vietām. Daudzas dalībnieces atzina – iedvesmojošās no pirmās sezonas mācību absolventu iedvesmojošajiem stāstiem. 

“Ikdienas skrējienā es mēdzu neaizdomāties, cik ļoti mēs te visi kopā mainām dzīves, dodot prasmes un zināšanas, atbalstot meitenes, jaunietes, sievietes. Atbraukt un redzēt vaigā mūsu dāmas ir fantastisks atgādinājums, ka visas pūles ir tā vērtas!” pēc otrās sezonas noslēguma ceremonijām Namībijā un Zambijā  gandarīta ir Ieva Jākobsone. Maija beigās klātienē Lusakā un Vindhukā sertifikātus par veiksmīgām apmācībām svinīgā ceremonijā kopumā saņēma 125 jaunās sievietes.

Ar pieredzes stāstiem un pateicībām  labprāt dalās arī projekta dalībnieces. Namībiete Klaudija Lombveleni Veijulu (Klaudia Lombweleni Weyulu) ikdienā studē par elektroenerģētikas inženieri: “Kad uzgāju šo projektu, tas bija kā svaiga gaisa malks. Mācību nometnē iegūto zināšanu pielietošana kļuva par pagrieziena punktu manā dzīvē. Izstrādāju biznesa plānu pēc iemācītajām stratēģijām un metodēm, izveidoju un reģistrēju uzņēmumu, un ar prieku varu teikt, ka mans bizness sācis darboties! Man ļoti palīdzēja arī visi iedvesmojošie ieraksti SRW “Facebook” grupā, kad redzēju, kā sievietes no dažādām valstīm veic neticamas lietas savā un savu kopienu labā. Tas manī iededza uguni. Esmu uzņēmusies vadošu lomu savā skolas kopienā – arī tas priekš manis ir liels solis. Es varu tikai cerēt, ka šis projekts turpināsies, un nebeidzu vien to rekomendēt, īpaši jaunām sievietēm, kas meklē iedvesmu, izglītību un pieredzējušus mentorus. SRW komanda dara satriecošu darbu.”

Sesīlija Mavjena (Cecilia Mabhena) ir no Zimbabves, kur ekonomiskā situācija ir īpaši smaga. Bet viņa ir pilna apņēmības: “Visas zināšanas, ko guvu, man noder ne tikai darbā, bet arī ikdienas dzīvē. Ar nepacietību gaidu, kad varēšu uzsākt savu uzņēmējdarbību. Sapratu, ka varu sasniegt savus mērķus, neraugoties uz šķēršļiem. Mani un citas sievietes ļoti iedvesmoja šī programma, un es turpināšu dalīties ar šīm zināšanām tālāk ar citām sievietēm, kurām nebija iespēju šeit piedalīties, lai iedvesmotu arī viņas.”

Nambela Besija (Nambela Bessy) ir no Mpikas Zambijā. Viņa dibinājusi un vada organizāciju “Alinaswe Foundation”, kas iepazīstina ar datorprasmēm jauniešus nabadzīgās, attālās lauku kopienās: “Jūsu komandas atbalsts un iedrošināšana manā dzīvē ir mainījuši visu. Projekta komanda ir bijis manas izaugsmes katalizators, turklāt projektā ir lieliska sieviešu atbalsta kopiena. Patiešām, “She Rebuilds the World” ir kā manas sirds mājas!”

Nambela Besija kopā ar Ievu Jākobsoni par projektu “She Rebuilds the World” aprīlī vēstīja arī ietekmīgajā samitā “Connected Afrika Summit” Kenijā, Nairobi, kas globālākā kontekstā ļāva iegūt nepastarpinātu priekšstatu par projekta nozīmību un nepārvērtējamo Latvijas lomu tajā, kā arī projekta nozīmību Latvijas tēla veidošanā Āfrikas kontinentā.

Sāra Ngoma Bveupe (Sarah Ngoma Bweupe) ir jauna, uzņēmīga sieviete Zambijā, kas savā dzimtenē vada galdniecības uzņēmumu. Viņai šī ir otrā sezona “She Rebuilds the World” projektā, pērn viņa tālsaistē apguva uzņēmējdarbības prasmes. Šosezon viņa izvēlējās uzņēmējdarbības mentoringa programmu (“Train the Trainer”), sertificētu Rīgas Tehniskajā universitātē.  “Intensīvais kurss man deva iemaņas un zināšanas, lai kļūtu par efektīvu mentoru, un tagad esmu starptautiski atzītas Eiropas universitātes sertificēta mentore!” priecājas Sāra. “Šis pieturpunkts nav vienkārši mans personīgais sasniegums, bet gan solis uz priekšu manos centienos paplašināt sieviešu iespējas un tiesības. Es allaž ar nepacietību gaidu jaunas opcijas , lai atbalstītu un uzlabotu sieviešu stāvokli ar dažādu atbilstošu programmu palīdzību, un mani iedvesmo neticamais potenciāls, kurš mums ir un kurš tiek mūsos atraisīts, lai radītu izmaiņas ilgtermiņā.” Sāra Zambijā dažādos pasākumos un medijos daudz stāstījusi par Latvijas projektu un par zināšanām, ko ieguvusi, pateicoties Latvijas ekspertiem.

Sezonas ieskaņā rudenī Vindhukā (Namībija) un Lusakā (Zambija) Latvijas un diasporas ekspertu vadībā noritēja tiešsaistes darbnīcas par uzņēmējdarbību un sieviešu līderību, vēlāk arī neklātienes darbnīcas. No janvāra līdz maijam dalībnieces apguva uzņēmējdarbības izglītības programmu tālsaistē #esiLV sadarbības partnera “Riga Business School” pasniedzēju vadībā. Šīs sezonas jaunums – mentoringa programma, speciāli projektam izstrādāta un ”Rīgas Tehniskās universitātes sertificēta. Šī kompetenču programma domāta tām sievietēm, kas pērn jau absolvējušas uzņēmējdarbības prasmju kursu un piedalījušās citās lekcijās un darbnīcās, un tagad vēlas paaugstināt kvalifikāciju, lai vēlāk jau pašas apmācītu citus savās kopienās un valsts reģionos.
Savukārt, ņemot vērā lielo interesi un augšminētajās programmās ierobežoto vietu skaitu, šosezon tālsaistē bija iespēja piedalīties tālsaistes pilotprogrammās, Latvijas un vietējo ekspertu vadītās lekcijas vērojot tiešsaistē vai ierakstā:  “DigiTech” (finanšu lasītprasme, digitālie rīki; sadarbībā ar “Swedbank” profesionāļiem un “Riga TechGirls”) un sieviešu iedvesmas un līderības programmā. Šo iespēju izmantoja vairāk nekā tūkstotis interesentu.

Tāpat projekta ietvaros notika tikšanās un saņemts atbalsts visaugstākajā – valdību – līmenī. Tika organizētas arī uzņēmēju un valsts iestāžu pārstāvju konsultācijas, piemēram, Namībijā ir īpaša interese par Latvijas pieredzi e-pārvaldē. Sezonas ieskaņā kustības #esiLV valdes loceklis, eksperts uzņēmējdarbības vides un investīciju jautājumos Ģirts Greiškalns un Guna Puce (bij. Paidere) Namībijā vadīja lekcijas par Latvijas pieredzi publiskās pārvaldības digitalizācijas transformācijā. Guna Puce šobrīd darbojas dažādos starptautiskajos projektos, bet desmit gadus bijusi Uzņēmumu reģistra galvenā notāre – iestādes vadītāja. Tieši viņas vadībā Uzņēmumu reģistrs piedzīvojis tehnoloģisko progresu un kļuvis par vienu no labākajām un progresīvākajām šāda veida iestādēm pasaulē. “Atsaucoties Namībijas puses interesei, stāstīju par patiesā labumu guvējiem, uzņēmējdarbības vides caurspīdīgumu;  par elektronisko parakstu, par datu drošību. Mums bija arī ļoti konkrēti piemēri par dažādām Latvijas e-sistēmām, katrs varēja uzskatāmi redzēt, kā tās darbojas. Tas ļoti palīdzēja saprast, ka un kā procesi var notikt citādāk. Šaurākam lokam interesēja biznesa reģistrs, jau nodibinājām kontaktus tālākai sadarbībai. Auditorija bija ļoti dažāda: valsts iestāžu pārstāvji, privātais sektors, nevalstiskās organizācijas, akadēmiskās aprindas, bet ļoti atsaucīga, atvērta. Gājām uz sarunu cilvēciski, nevis sprediķojot un visgudri pamācot, bet kā līdzvērtīgi, un tas viņiem patika, veidojās ļoti cilvēcisks kontakts,” pēc semināriem stāstīja Guna Puce.

Sezonas sākumā projekta virsvadītāju, #esiLV valdes pārstāvi Ievu Jākobsoni un citus projekta pārstāvjus laipni uzņēma gan Zimbabves Ārlietu ministrijas, gan Sieviešu tiesību, mazo un vidējo uzņēmumu un kopienu attīstības ministre Monika Mutsvangva (Monica Mutsvangwa), apliecinot pilnīgu atbalstu projektam un starpvalstu sadarbībai. Savukārt ar Zimbabves Nacionālo zinātņu un tehnoloģiju universitāti jau tika parakstīts oficiāls dokuments sadarbības uzsākšanai un uzticēšanās apliecināšanai – savstarpējās saprašanās memorands.

“Šis projekts ir viens no spilgtākajiem, kas prezentē Latviju kā gudru, inovatīvu un uzņēmīgu valsti. Globalizācija turpinās,  Āfrikas kontinents spēlēs arvien lielāku lomu. Tās ir pagaidām tikai nojaušamu, bet katrā ziņā milzīga mēroga sadarbības iespējas, kuras nedrīkstam laist garām,” uzsver projekta iniciatore un virsvadītāja Ieva Jākobsone.