Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamentam atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību, ir stājās spēkā Zemgales apgabaltiesas spriedums, ar kuru ir apmierināta SIA "Eko osta" prasība pret SIA "Skonto būve" par pamatparāda 1 893 012 eiro un līgumsoda 189 301 eiro piedziņu, informē tiesā.

"Eko osta" bija vērsusies tiesā, jo "Skonto būve", kas ir viens no Latvijas lielākajiem būvuzņēmējiem ar desmitos miljonu eiro mērāmu gada apgrozījumu, ilgstoši neesot spējusi segt savas saistības par darbu Valsts vides dienesta (VVD) iepirkumā "Vēsturiski piesārņotās vietas "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" projektēšana un sanācijas darbi".

"Eko ostas" pārstāvji apgalvoja, ka visi 2014.gada 7.oktobrī noslēgtajā līgumā starp "Eko ostu" kā apakšuzņēmēju un "Skonto būvi" kā ģenerāluzņēmēju paredzētie darbi paveikti noteiktajā apjomā un termiņā jau 2015.gadā.

Būvfirmā pauda viedokli, ka "Eko osta", pretēji līguma nosacījumiem, ir izrakstījusi nepamatotus rēķinus par darbiem, kas nav saskaņoti ar pasūtītājiem.

Zemgales rajona tiesa "Eko ostas" iesniegumu noraidīja. Uzņēmums iesniedza apelācijas sūdzību. Arī Zemgales apgabaltiesa uzņēmuma prasību pret "Skonto būvi" noraidīja. Par spriedumu tika iesniegta kasācijas sūdzība. Izskatot lietu atkārtoti, Zemgales apgabaltiesa apmierināja "Eko ostas" prasību. Par spriedumu tika iesniegta kasācijas sūdzība, bet AT neierosināja lietu.

Izvērtējis atbildētājas kasācijas sūdzībā minētos argumentus, AT nekonstatēja pamatu uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums būtu nepareizs.

Kompānija "Skonto būve" ir reģistrēta 1995.gada martā, un tās pamatkapitāls ir 4 270 393 eiro. Kompānijas kapitāls pieder SIA "Skonto Construction".

"Eko osta" reģistrēta 1999.gada janvārī, un tās pamatkapitāls ir 2 161 737 eiro. Kompānijas lielākais dalībnieks ir Andrejs Laškovs (95%).