"Pēc tam kad vēl divas alus darītavas paziņoja, ka tehnisku sarežģījumu dēļ nevarēs Latvijā ievest savu alu, esam pieņēmuši nepatīkamo, taču vienīgo atbildīgi pareizo lēmumu un šīs nedēļas nogalē plānotais amatalus festivāls "Riga Craft Beer Weekend" tiek atcelts," informē festivāla organizators un biedrības "Alus brālība" vadītājs Andrejs Šikors.

Sarežģījumi ar alus ievešanu Latvijā un tā piedāvāšanu degustācijām amatalus festivālā radušies darītavām, kas uz Rīgu brauca no valstīm ārpus Eiropas Savienības.

"Esošais normatīvais regulējums strikti nosaka kārtību, kādā valstī drīkst ievest akcīzes preces. Ir jābūt akcizētās preces nosūtītājam, juridiskai personai, kas nodrošina tās atmuitošanu, uzglabāšanu, realizāciju un garantē akcīzes nodokļa nomaksu. Vest alu tiešā ceļā no darītavas uz festivāla norises vietu nedrīkst. Aizvadītajā gadā, kad amatalus festivāls "Riga Craft Beer Weekend" notika pirmo reizi, visu formalitāšu kārtošanu uzņēmās organizators. Juridiski mēs kļuvām par festivālā piedāvātā alus īpašnieku, kas nodrošināja arī visu nodokļu nomaksu. 

Šogad festivāla formātu mainījām, tostarp dalībniekiem - alus darītavām - pašām bija jāgādā par visu prasību un juridisko formalitāšu organizēšanu atbilstoši regulējumam, lai darītavas alus būtu festivāla apmeklētājiem pieejams. Viss notika viegli ar darītavām, kas uz Rīgu brauca no ES valstīm, savukārt dalībniekiem no valstīm ārpus ES, piemēram, Krievijas, situācija neritēja tik viegli. 

Pēdējo pāris nedēļu laikā saņēmām ziņas no vairākām alus darītavām, kurām formalitāšu izpilde izrādījās pārāk sarežģīta un darītavas savu dalību festivālā atsauca. Šajās dienās savu līdzdalību festivālā identisku apstākļu dēļ atsauca vēl divas darītavas. Rezultātā kopējais dalībnieku skaits no sākotnēji plānotajām 30 darītavām strauji saruka un šīs nedēļas sākumā jau nesasniedza pat divus desmitus," situāciju raksturo A. Šikors.

Viņš akcentē, ka amatalus festivāls bija raisījis augstu interesi, kas ļāva prognozēt arī labu festivāla apmeklētību. Taču esošajos apstākļos, kad piedāvājums vairs ne tuvu nesasniedza vēlamo, pareizāks un atbildīgāks lēmums bija festivālu atcelt.

"Mēs vēlamies, lai amatalus festivāls sagādā pārsteigumus apmeklētājiem un ir interesants alus darītavām. Tieši tādēļ īpaši daudz uzmanības veltam tam, lai līdzās pašmāju amatalus ražotājiem plaši būtu pārstāvētas citas valstis ar savām darītavām. Īpašu akcentu likām uz to, lai Rīgā festivālā būtu iespējams nodegustēt amatalu, kas citkārt Latvijā nav atrodams. 

Tikai tā apmeklētājiem varam parādīt, cik atšķirīgs, daudzveidīgs un interesants var būt amatalus dažādās darītavās un dažādās valstīs. Turklāt, kas ir būtiski, tikai šādā formātā varam gādāt, lai pasākums ir interesanta satikšanās un iepazīšanās vieta arī dažādajiem brūveriem, kurus festivālā interesē iespēja ne vien tiešā veidā uzrunāt apmeklētāju, bet arī rast pieredzes apmaiņas iespējas ar aroda brāļiem. 

Šajā gadā tas mums nebūtu izdevies un, visticamāk, festivāls radītu vilšanos gan apmeklētājiem, gan arī dalībniekiem. Tādēļ pieņemam vienīgo atbildīgu un pareizo lēmumu, 21. un 22. februārī plānoto festivālu atceļot," informē A. Šikors.

Viņš akcentē, ka ar katru, kurš jau paguvis iegādāties biļetes uz festivālu, elektroniski sazināsies biļešu tirdzniecības platformas www.bezrindas.lv pārstāvji un izskaidros kārtību, kādā tiek atmaksāta par biļetēm samaksātā nauda.

Vienlaikus A. Šikors uzsver, ka šā gada neveiksme nenozīmē, ka amatalus festivāls "Riga Craft Beer Weekend" pazudīs pavisam.

"Amatalus nozare strauji attīstās, tā iemanto arī jaunu auditoriju. Biedrības "Alus brālība" pamata uzdevums ir strādāt, lai apvienotu nozares dalībniekus un entuziastus, sekmētu alus kultūras izaugsmi Latvijā, veicinātu izpratni par alus nozari un izglītotu sabiedrību par nozarei nozīmīgiem jautājumiem un tradīcijām. Šā gada neveiksmi uztversim kā vērtīgu mācību," tā A. Šikors.