Jaunajā mācību gadā Mārupes pamatskolā stundas vadīs arī novada uzņēmumu vadītāji un darbinieki, informēja izglītības iestādes pārstāvji.

To paredz skolas vecāku iniciatīvas grupas, skolas administrācijas un skolotāju kopīgi izstrādātā Mārupes pamatskolas attīstības programma «Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā».

No septembra 7. un 9.klasēm matemātikas, fizikas, dabaszinību un bioloģijas stundas notiks gan ārpus skolas telpām - sešos Mārupes novada uzņēmumos, gan kā ierasts skolā, bet stundas kopā ar priekšmetu skolotājiem vadīs uzņēmumu pārstāvji.

Mārupes pamatskolas direktore Sigita Sakoviča norāda, ka, pateicoties skolas vecāku iniciatīvai, pamatskolā šogad tiks sākts ieviest «Skola 2030» idejas. «Reformas mērķis ir lietpratīgs skolēns, kas prot risināt reālās dzīves izaicinājumus un veidojas par laimīgu un atbildīgu personību,» norāda direktore.

Uzņēmējs un vecāku iniciatīvas grupas dalībnieks Silvestrs Savickis papildina, ka bērniem ir ļoti svarīgi jau skolas solā saprast lielās dzīves likumsakarības un skolā mācīto priekšmetu pielietojumu reālā vidē - dabā, pilsētā, skolā un darba vidē.

«Skola dodas dzīvē - dzīve ienāk skolā» ir pilotprojekts, kurā pašlaik ir iesaistījušies seši Mārupes novada uzņēmumi. Piemēram, starptautiskās lidostas «Rīga» speciālisti vadīs dabaszinību un bioloģijas nodarbības par putnu sugām un balsīm, putnu uzvedību un migrāciju un ko putni var nodarīt vislielākajam «putnam» - lidmašīnai.

Matemātiku skolas 7.klase apgūs ģimenes restorāna «Hercogs», kur audzēkņi to mācību vielu, kas paredzēta skolas programmā, kā izteiksmju vienkāršošana, vienādojumi, nevienādības, simetrija, grafiki u.c. apgūs sastādot ēdienkartes, aprēķinās produktu daudzumu un izmaksas, rēķinās nepieciešamo uzcenojumu un, visbeidzot, vienā nodarbībā strādās kā viesmīļi un apkalpos viesus.

9.klase fiziku mācīsies uzņēmumā «Termex», kas sniedz profesionālu servisu lielākajiem tirdzniecības tīkliem un viesnīcu ķēdēm. Ķīmijas un dabaszinātņu jomu 9.klasēm palīdzēs apgūt uzņēmuma «Madara Cosmetics» pārstāvji, kas stāstīs, rādīs un iesaistīs skolēnus, apgūstot neorganisko vielu izmantošanu kosmētikā, kosmētikas produktu izgatavošanas procesu, vielu iegūšanu no augiem, vielu agregātstāvokļus un termisko apstrādi.

Paredzēts pakāpeniski palielināt gan attīstības programmā iesaistīto klašu, gan uzņēmumu skaitu, informē skolā.