Šogad pilsētā kopumā paredzēts rekonstruēt zemsprieguma elektrolīnijas 33 km garumā, vidējā sprieguma elektrolīnijas 26 km garumā un veikt 46 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi. Lai nodrošinātu klientiem nepieciešamo elektrotīkla pieslēgumu jaudu, pilsētā turpinās sadales elektroietaišu pārbūve apakšstacijā «Jāņciems», kas pēc elektroenerģijas patēriņa ir lielākā apakšstacija Latvijā, «Mīlgrāvis» un «TEC-1». Ieguldot elektrotīkla attīstībā 10,1 miljonu eiro, tiks paaugstināta elektroapgādes drošība un kvalitāte vairāk nekā 85 000 klientiem, ziņo AS «Sadales tīkls».

AS «Sadales tīkls» izpilddirektors Sandis Jansons komentē: »Elektrotīkla atjaunošana ir galvenais uzdevums, lai nodrošinātu klientiem nepārtrauktu elektroapgādi un nepieciešamo pieslēguma jaudu. Investīcijas tiek ieguldītas mērķtiecīgi, jo jebkurš elektroapgādes pārtraukums Rīgā var izraisīt krīzes situāciju – uzņēmējiem pārstāj darboties iekārtas, tiek traucēts iestāžu darbs, cieš ne vien iedzīvotāji, bet arī tūristi un galvaspilsētas viesi. Īpaši svarīgi tas ir ražošanas nozares uzņēmējiem, kur aizvien vairāk tiek izmantotas digitālas un jūtīgas tehnoloģijas un pat dažu sekunžu elektroapgādes pārtraukums var radīt būtiskus zaudējumus. Tādēļ, plānojot investīcijas, ņemam vērā virkni faktoru - elektrotīkla stāvokli, vecumu, noslodzi, pilsētas un uzņēmējdarbības attīstību un elektrotīkla nozīmīgumu, kā arī mūsu finansiālās iespējas rekonstrukcijas veikšanai».

Apjomīga elektrotīkla pārbūve turpinās pilsētas vēsturiskajā centrā, kur jau no 2014. gada AS «Sadales tīkls» pakāpeniski atjauno 20.gadsimta 30.gados izbūvēto elektrotīklu. Elektrotīkla pārbūve nepieciešama, lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un sprieguma kvalitāti, īpaši tajās pilsētas daļās, kur elektrotīkls ir pārslogots, un nodrošinātu klientu vajadzībām nepieciešamo pieslēgumu jaudu. Vēsturiskā elektrotīkla uzturēšanai AS „Sadales tīkls» nepieciešamas īpašas iekārtas un elektroietaises, bet tīkla tehniskais stāvoklis apgrūtina gan jaunu elektrotīkla pieslēgumu izbūvi, gan lietotāju iespējas izmantot mūsdienīgas iekārtas, kā arī tajā nav iespējama viedo skaitītāju uzstādīšana. Pēc elektrotīkla pārbūves jaunajiem klientiem būs iespēja ierīkot jaunus elektrotīkla pieslēgumus ar zemākām pieslēguma ierīkošanas izmaksām un samazināsies arī elektroenerģijas zudumi, ko izraisa savu laiku nokalpojušas elektrolīnijas. Elektrotīkls pilsētas vēsturiskajā centrā atjaunots jau 98 km garumā, tomēr, lai lietotāji pilnībā spētu izmantot kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu elektroenerģiju un paaugstināt savu īpašumu energoefektivitāti, liela nozīme ir ēku iekšējo elektrotīklu sakārtošanai atbilstoši šim spriegumam, jo lielākajai daļai denacionalizēto vai privatizēto namu elektroinstalācija ir saglabājusies no pagājušā gadsimta, kas sākotnēji bija paredzēts vien apgaismojuma nodrošināšanai dzīvokļos. Paredzēts, ka vēsturiskā elektrotīkla pārbūve Rīgā turpināsies vēl nākamos 4 gadus.

Lai elektrotīkla atjaunošanas process būtu efektīvs un saimniecisks, AS «Sadales tīkls» par plānotajiem projektiem regulāri informē Rīgas pašvaldības uzņēmumus un organizācijas un katru gadu vairāki elektrotīkla rekonstrukcijas darbi tiek veikti vienlaicīgi ar pašvaldības plānoto ielu un ceļu rekonstrukciju. Šogad šādi projekti tiks realizēti Aleksandra Čaka ielā, kur vienlaicīgi ar ielas seguma maiņu AS «Sadales tīkls» atjaunos elektrotīklu, un Bruņinieku ielā, kur šogad AS «Sadales tīkls» ieguldīs zemē rezerves caurules, lai nākotnē bez sarežģījumiem būtu iespēja veikt elektrotīkla izbūvi. Rezerves caurules nodrošina, ka, veicot elektrotīkla izbūvi, nav jābojā asfalta segums, ko atbilstoši Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumiem aizliegts veikt trīs gadus pēc asfalta seguma atjaunošanas. Šādu risinājumu AS «Sadales tīkls» izmantoja jau 2016. gadā Lāčplēša ielā, tādēļ šogad, noslēdzoties projektēšanas darbiem, uzņēmums var veikt elektrotīkla rekonstrukciju, nebojājot ielas segumu. Savukārt 2017.gadā caurules tika ieguldītas Stabu ielā, Kr. Valdemāra ielā, Duntes ielā, Dzirnavu ielā, Elizabetes ielā, Merķeļa ielā un Brīvības ielā, lai šogad veiktu nepieciešamo elektrotīkla izbūvi.

Nozīmīgs projekts gan elektroapgādes, gan sabiedrības drošības paaugstināšanai tiek realizēts Vārnukrogā, kur vidējā sprieguma 10kV gaisvadu elektrolīnija, kas atrodas paralēli Buļļupei, tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā 6,6 km garumā. Elektrolīnijas posmi, kurus plānots pārbūvēt, ir ekspluatācijā no 1963. un 1966. gada un ir savu laiku nokalpojuši. Ņemot vērā, ka Buļļupes krasts ir iecienīta makšķernieku vieta, gaisvadu elektrolīnijas vadi regulāri tiek aizķerti ar makšķerēm. Elektrolīnija tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, paaugstinot drošību un novēršot nelaimes gadījumu risku.

Jau ziņots, ka «Sadales tīkls» apgrozījums 2018.gadā bija 323,734 miljoni eiro, kas ir par 0,1% mazāk nekā 2017.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās 3,7 reizes un bija bija 33,743 miljoni eiro.

«Sadales tīkls» ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.