Par Baltijas Ilgtspējas balvas uzvarētājiem atzīti tostarp Latvijas uzņēmumi SIA "Aerones" un SIA "Eco bus", informē Baltijas Ilgtspējas un inovāciju foruma pārstāvji.

No vairāk nekā 240 saņemtajiem pieteikumiem un 29 atlasītajiem finālistiem starptautiska žūrija izvēlējās astoņus uzvarētājus, kas Baltijā uzrādījuši īpaši augstus sasniegumus ilgtspējas inovāciju jomā.

Baltijas Ilgtspējas inovāciju balva ir apbalvojums, ko saņem Baltijas ilgtspējas inovāciju līderi - uzņēmumi, organizācijas, jaunuzņēmumi un privātpersonas, kas ar saviem sasniegumiem ilgtspējas jomā iedvesmo citus.

Šogad balvai bija iespējams pieteikties astoņās kategorijās - "Ietekme uz vidi" apakškategorijās "Atjaunojamā enerģija", "Resursu atkārtota izmantošana", "Mobilitāte", "Ilgtspējīgas piegādes ķēdes" un "Sociālās iniciatīvas", kategorijā "Zaļās inovācijas" uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, kā arī kategorijā "Pārmaiņu vēstneši", kurā tika vērtēti individuālie sasniegumi. Iesniegtos pieteikumus izvērtēja starptautiska žūrija balstoties uz stratēģiskā partnera EY Baltic izstrādāto metodoloģiju.

Latvijas jaunuzņēmums "Aerones" saņēma balvu divās dažādās kategorijās - "Zaļās inovācijas" kategorijā jaunuzņēmumiem un "Ietekme uz vidi" apakškategorijā "Atjaunojamā enerģija". Augstu novērtēts tika uzņēmuma izstrādātais un ražotais robotizētais risinājums vēja turbīnu attālinātai pārbaudei, apkopei un remontam, kas ir daudz efektīvāks nekā līdzšinējās tradicionālās metodes.

Savukārt balvu "Ietekme uz vidi" apakškategorijā "Ilgtspējīgas pilsētas un mobilitāte" saņēma Latvijas uzņēmums "Eco bus", kas izstrādājis tehnoloģiju dīzeļautobusu pārejai uz elektriskajiem autobusiem. Uzņēma izstrādātais risinājums sniedz iespēju padarīt transportlīdzekļus videi draudzīgākus, reizē ietaupot izmaksas. Autobusu parka modernizācija ļautu samazināt CO2 emisijas par 49,79 tonnām gadā.

Uzvarētājus kategorijās "Ietekme uz vidi" un "Zaļās inovācijas" noteica žūrijas balsojums, savukārt kategorijā "Pārmaiņu vēstneši" balvas saņēmēji tika noteikti pēc sabiedrības balsojuma, kas vienlaikus notika visās trīs Baltijas valstīs tiešsaistē un arī pasākuma laikā. Šogad par Latvijas iedvesmojošāko ilgtspējas līderi tika izvēlēts Daniels Trukšāns, kas ir Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā. Viņš pēdējos 12 gadus veltījis, lai veicinātu vides un ilgtspējas izglītības iekļaušanu skolu programmās.

"Jaunā aprites ekonomika balstās uz ilgtspējīgiem risinājumiem starp ilgstpējīgi domājošiem un darošiem dalībniekiem, kur zaļmaldināšanai (greenwashing) un zaļfantazēšanai (greenwishing) nav vietas. Tāpēc balvas uzvarētāji tika noteikti, izvērtējot tieši ilgtspējīgas stratēģijas ietekmi uz kopējo ilgtspējas ekosistēmu," skaidroja žūrijas loceklis un metodoloģijas izstrādātājs, "EY" partneris Baltijas valstīs, Klimata pārmaiņu un ilgtspējības pakalpojuma vadītājs Jānis Kauliņš.