Spānijas uzņēmums "Cointer Concesiones" iesniedzis sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), apstrīdot Ķekavas apvedceļa projekta iepirkuma rezultātus, informē uzņēmuma pārstāvji.

Sūdzības iesniedzēji norāda, ka "iepirkuma procedūrā ir vairāki aspekti, kas liek secināt, ka minētā iepirkuma procedūra ir notikusi neatbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības procedūrām un attiecīgi iepirkuma rezultāti ir kļūdaini un atceļami".

"Ņemot vērā mūsu starptautisko pieredzi, šajā projektā ir vairāki aspekti, kuri sākotnēji nešķiet līdz galam godīgi un, izmantojot likumā paredzētās tiesības, mēs esam pārsūdzējuši iepirkuma rezultātus IUB," saka "Cointer Concesiones" ģenerāldirektors Alfonso Budinjo Karbonero (Alfonso Budiño Carbonero).

"Cointer Concesiones" sūdzība pēc būtības iedalāma trīs galvenajos blokos, norāda uzņēmumā.

Pirmais, ko uzņēmums lūdz pārbaudīt IUB, ir "Kekava ABT" un tā pieaicinātie profesionālie konsultanti, kuri piedalījušies šī pretendenta piedāvājuma sagatavošanā, jo "Cointer Concesiones" ir bažas par iespējamiem interešu konfliktiem, konkurences tiesību un citu tiesību normu pārkāpumiem.

Kā piemērus, kurus uzņēmums lūdz pārbaudīt šajā blokā, varot minēt – Valsts kapitālsabiedrības dalību "Kekava ABT" sastāvā un iespējamas problēmas Ķekavas apvedceļa projektam nodrošināt ārpusbilances uzskaites statusu, kas ir viens no priekšnoteikumiem projekta realizācijai. "Lai projektu definētu kā ārpusbilances uzskaites principam atbilstošu, ir jānodrošina, ka būtiskāko daļu risku, kas saistīta ar projekta īstenošanu, tas ir, projektēšanu, būvniecību, uzturēšanu un finansēšanu, uzņemas privātais partneris," uzskata uzņēmums.

Otrkārt, uzņēmums vēlas būt drošs, ka "Latvijas valsts ceļu" (LVC) minētā cenu starpība abu pretendentu piedāvājumos neveidojas, dažādi interpretējot LVC izvirzītās prasības, īpaši tās, kuras attiecas uz ceļa lietotāju drošību, būvniecības kvalitāti, apvedceļa tuvumā dzīvojošo cilvēku dzīves kvalitāti un aprēķiniem. "Līdz ar to lūgsim IUB pārbaudīt "Kekava ABT" piedāvājumā iekļautos risinājumus, lai nodrošinātu to, ka abi piedāvājumi ir salīdzināmi un cenu starpība neveidojas, pieļaujot atkāpes no spēkā esošajiem iepirkuma dokumentiem, būvniecības standartiem un normatīvajiem aktiem," pauž uzņēmumā.

Treškārt, "Cointer Concesiones" lūgs izvērtēt, vai tikušas ievērotas prasības par iepirkuma procedūras izvēli un personām, kuras piedalījušās iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā un vērtēšanā. Piemēram, "KPMG Latvia" dalību finanšu un ekonomisko aprēķinu sagatavošanā LVC interesēs un pēc tam "KPMG" dalību "Kekava ABT" aprēķinu sagatavošanā un nodokļu konsultācijās.

Lasi arī: 

https://www.db.lv/zinas/izraudzits-kekavas-apvedcela-buvnieks-498098