VAS «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) noslēgusi līgumu ar A/S «Būvuzņēmums Restaurators» par projektēšanas un būvniecības darbiem Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai. Kopumā projektam piešķirti aptuveni 1,5 miljoni eiro.

«Projekta iecere bija jau 2016. gadā. Neskatoties uz vēsturiski sarežģīto un laikietilpīgo projekta virzību un finansējuma piesaisti, esam panākuši iespēju Daugavpils kultūras dzīvei un jaunajai paaudzei radīt sakārtotāku vidi un jaunu elpu turpmākiem sasniegumiem un mākslas pasākumiem,» stāsta Kitija Gruškevica, VNĪ valdes locekle.

Darbā pie objekta paredzēts izmantot modernās BIM (būves informācijas modelēšanas) sistēmas elementus. «Sākumā veiksim pilnus ēkas fasādes un jumta plakņu uzmērījumus. Lai ātri un precīzi varētu ēku uzmērīt, fasādes tiks skenētas, izmantojot dronu, uz kura uzstādīta lāzera skenēšanas iekārta – uz iegūto punktu mākoņa pamata tiks izstrādāts ēkas fasādes 3D modelis,» komentē Didzis Dumbris, A/S «Būvuzņēmums Restaurators» atbildīgais projekta vadītājs.

Projekta rezultātā tiks uzlabota vide aptuveni 450 audzēkņiem, kā arī ap 150 pedagoģisko un tehnisko darbinieku, atrisināta sporta zāles, foajē un koncertzāles siltumapgādes problēma. Veicot projektā plānotās aktivitātes, tiks uzlabots ēkas siltumenerģijas ietaupījums, kas pēc projekta īstenošanas varētu sasniegt ne mazāk kā 30% gadā, kā arī tiks nodrošināta ēkas droša un energoefektīva turpmākā ekspluatācija.

«Tiks saglabāta, atsvaidzināta, atjaunota ēkas arhitektūra, kas ir 20. gs. vidus spilgts modernisma paraugs un Padomju Savienības laika arhitektūras pērle. Jaunās vēsmas, kuras tolaik bija ienākušas no Eiropas, kas atradās aiz «dzelzs aizkara», – lielu stikla vitrīnu un citu stikla konstrukciju izmantošana arhitektūrā un celtniecībā – tika izmantotas arī mūsu vidusskolas celtniecībā. Vēl vērā ņemams ir arī veiksmīgais mācību ēkas un koncertzāles, kura kalpoja arī kā kinozāle, arhitektoniskais risinājums. Latvijā tādi modernisma paraugi ir pavisam nedaudzi, varu minēt Rīgā Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas ēku,» skaidro Aivars Broks, skolas direktors.

«Pēc projekta realizācijas atjaunotās skolas telpas kļūs atbilstošākas arī Daugavpils pašvaldības pasākumu – koncertu, konkursu, festivālu un citu muzikālo projektu organizēšanai,» papildina A. Broks.

Kopumā šobrīd projektam piešķirts aptuveni 1,5 miljons eiro, no kuriem 50% ir ERAF finansējums, 49% - valsts līdzfinansējums, mazāk kā 1% - skolas finansējums. Būvdarbus plānots sākt 2019. gadā, pabeigt – 2022. gadā.