Par SIA "Nordes būve" padomes priekšsēdētāju ir iecelts Juris Frīdmanis, kas līdz šim vadīja uzņēmuma valdi, savukārt par uzņēmuma valdes priekšsēdētāju ir iecelts Jevgenijs Locovs, kurš līdz šim pildīja uzņēmuma valdes locekļa pienākumus.

J.Frīdmanis ir augsta līmeņa finanšu jomas vadītājs vairāk nekā 20 gadu pieredzi, tai skaitā uzņēmumu vadības jomā. Viņš pārstāv privāto partneri un ir atbildīgs par Baltijas valstīs pirmā vērienīgā publiskā un privātā partnerības (PPP) projektā – Ķekavas apvedceļa realizāciju. Līdz tam J.Frīdmanis ir bijis valdes loceklis, kā arī finanšu un attīstības vadītājs CBF Binders, kā arī darbojies SIA "Nordes būve" valdē. 

"Uzņēmuma padome koncentrēsies uz stratēģiskās attīstības jautājumiem, tai skaitā partnerību veidošanu un kompetenču stiprināšanu. Valdes komandā darbu turpina augstas raudzes profesionāļi, kas specializējas sarežģītu inženiertehnisku projektu vadībā," norāda J. Frīdmanis. 

Viņš piebilst, ka SIA “Nordes būve” mērķis ir kļūt par vadošo ģenerāluzņēmēju inženiertīklu, dzelzceļa, tiltu, pārvadu un HES infrastruktūras pilna cikla projektu realizācijā. 

SIA “Nordes būve” padomē darbosies arī Dr. Olga Panovko un Natalia Treis. Olga Panovko ir fiziķe, inženiere, pēc akadēmiskās karjeras pabeigšanas darbojas būvniecības nozarē un vada pirms 20 gadiem Berlīnē izveidoto projektēšanas biroju, kas specializējas dzīvojamo un publisko ēku stingrības aprēķinos. O.Panovko ir plaša starptautiska pieredze, viņa ir Brandenburgas Federālās zemes inženieru palātas biedre. Savukārt Natalia Treis ir ekonomiste ar plašu pieredzi finanšu jomā un uzņēmumu vadībā. 

Par uzņēmuma valdes priekšsēdētāju ir iecelts Dr. Jevgenijs Locovs, kurš līdz šim pildīja uzņēmuma valdes locekļa pienākumus. J.Locovs ir augsta līmeņa vadītājs būvniecības nozarē ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi. Kā pilnsabiedrības BSL Infra padomes loceklis viņš uzrauga Rail Baltica lidostas projekta realizāciju. J.Locovs ir vadījis un uzraudzījis vadošos būvniecības un ražošanas uzņēmumus, kā arī darbojies starptautiskajos nekustamo īpašumu attīstības fondos. 

Uzņēmuma valdē turpmāk darbosies arī Vadims Kolosovs, kam ir liela pieredze būvniecības jomas jurisprudencē, kā arī būvniecības uzņēmumu strateģiskās attīstības vadībā, ieņemot valdes locekļa amatus. 

SIA "Nordes Būve" ir ģenerāluzņēmējs dažāda mēroga, arī īpaši komplicētu infrastruktūras un būvniecības projektu realizācijā Baltijas reģionā. Ar atbildību pārraugām visu būvprojekta ciklu, sākot ar konceptuālu izstrādi un detalizētu projektēšanu, līdz būvniecībai un nodošanai ekspluatācijā

2024.gadā uzņēmums ieguvis tiesības veikt Latvijas un Krievijas robežas žoga būvniecību trijos posmos, VAS "Latvijas dzelzceļš" elektrificētā tīkla modernizāciju, kā arī jauna tilta pār Salacu būvdarbus uz Tallinas šosejas (A2) Salacgrīvā. 

Konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva 2023” godalgas saņēma divi projekti, kuru realizācijā piedalījās SIA “Nordes būve”. Nominācijā “Teritorijas labiekārtojums” pirmo vieto ieguva Uzvaras parka labiekārtošanas projekts Rīgā, Uzvaras bulvārī 15, bet otro vietu šajā nominācijā ieguva projekts “Ar Rail Baltica saistītās infrastruktūras īstenošana Rīgas centrā”. Abus projektus realizēja pinsabiedrības, kurās ietilpa SIA “Nordes būve”. 

SIA “Nordes būve” dibināta 2016.gadā, tās vienīgais akcionārs ir Vācijas investīciju pārvaldīšanas uzņēmums BIH – Baltische Industrieholding GmbH.