Zemes vērtība Igaunijā ir 32,5 miljardi eiro, kas ir 8,3 reizes vairāk nekā 2001.gadā, liecina kārtējās Igaunijas Zemes departamenta veiktās zemes taksācijas dati.

Šogad tika aprēķināta aptuvenā tirgus cena visiem 761 286 zemesgabaliem Igaunijā. Vērtējums tika sagatavots, analizējot Zemes departamenta datubāzē esošos darījumus līdz šā gada 30.jūnijam.

Novērtējumā secināts, ka 71% Igaunijas zemes vērtības zemesgabali, kas paredzēti dzīvojamai, komerciālai vai ražošanas apbūvei, un tie aizņem 4% Igaunijas teritorijas. Savukārt meži aizņem 49% Igaunijas teritorijas, bet veido tikai 8% no kopējās zemes vērtības. Zemes departaments norādīja, ka taksācijā apbūvējamie zemesgabali vērtēti bez ēkām, bet meži - bez kokiem.

Galvenais iemesls Igaunijas zemes vērtības pieaugumam pēdējā 21 gada laikā ir vispārējā cenu līmeņa celšanas. Tomēr zemes vērtība ir augusi 8,3 reizes, lai gan vidējās cenas pieaugums kopš 2001.gada ir 4,8 reizes, mājokļa izmaksas ir kļuvušas 4,3 reižu dārgākas, bet dzīves dārdzība pieaugusi 2,2 reizes.

Tāpat eksperti norāda, ka 2001.gada kārtējās zemes taksācijas dati bija aptuvenāki, jo bija pieejams daudz mazāk informācijas par darījumiem nekā pašlaik. Eksperti uzsver, ka 2022.gada dati norāda ne tikai uz izmaiņām nekustamo īpašumu tirgū, bet arī uz 2001.gada taksācijas nepilnībām.

Jaunākie dati liecina, ka 21 gada laikā lauksaimniecības zemes vērtība augusi 22,5 reizes, bet dzīvojamās apbūves zemes vērtība - 11,6 reizes. Savukārt ražošanas un meža zemes vērtības pieaugums bijis attiecīgi 5,4 un 4,6 reizes.