Divu gadu laikā, kopš stājies spēkā Sociālā uzņēmuma likums, Latvijā izveidoti 97 sociālie uzņēmumi, informē Labklājības ministrijā.

Joprojām populārākā joma, kurā darbojas sociālie uzņēmumi, ir darba integrācija, kurā darbojas 32 procenti no reģistrētajiem uzņēmumiem. Šo uzņēmumu mērķis ir nodarbināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvjus. Savukārt audzis ir to uzņēmumu īpatsvars, kuri darbojas izglītības jomā - skolas un pirmskolas iestādes, kas bieži izmanto alternatīvas metodes, ļaujot iekļauties klases kolektīvos arī skolēniem ar īpašām vajadzībām.

Tāpat sociālie uzņēmumi nodarbojas ar sporta, veselības veicināšanas un medicīnas pakalpojumiem, kā arī vides un dzīvnieku aizsardzību.

LASI ARĪ: Mana pieredze: Dizains ar pievienoto vērtību

Pat ikdienišķās situācijās sociālajiem uzņēmējiem ir grūtāk nodrošināt konkurētspēju ar jau ierastās uzņēmējdarbības veida komersantiem. Lai ļautu labāk iekļauties biznesa apritē, LM sadarbībā ar Altum tiem sniedz finanšu atbalstu grantu veidā. Lai uzņēmums varētu saņemt grantu, tam ir jāizstrādā biznesa plāns, kas apraksta ieplānotās aktivitātes un apliecina uzņēmuma dzīvotspēju ilgtermiņā. No 97 reģistrētajiem sociālajiem uzņēmumiem grantus ir saņēmuši 33 uzņēmumi par kopējo summu, kas pārsniedz 1,4 miljonus eiro.

Sociālās uzņēmējdarbības finansēšana Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" ietvaros tika uzsākta jau pirms likuma stāšanās spēkā, un šī pilotprojekta ietvaros Altum grantus ir saņēmuši 33 uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas (pilotprojektā varēja piedalīties arī NVO) par kopējo summu, kas pārsniedz 2,6 miljonus eiro.

LASI ARĪ: Pasūtījumi pārsniedz gaidas

Finanšu institūcija Altum šobrīd ir izsniegusi grantus par kopējo summu, kas pārsniedz 4 miljonus eiro un 13 gadījumos (no 66 noslēgtiem granta līgumiem) biznesa projektu īstenošana jau ir noslēgusies un projekti nodoti pēcuzraudzībā LM, tāpat viens sociālais uzņēmums projekta ietvaros ir īstenojis jau divus Altum granta atbalstītus projektus. Gan uzņēmumu izveidotie projekti, gan izvirzītie mērķi, tai skaitā sociālie, tiek sasniegti.

Sociālā uzņēmuma likums ir veicinājis sociālās uzņēmējdarbības sektora attīstību,  sabiedrības izglītošanu par sociālo uzņēmumu pastāvēšanas nozīmību un apliecina šī biznesa virziena perspektīvas.