Eiropas Komisija ir apstiprinājusi Latvijas atbalsta programmu, kuras budžets ir aptuveni 51 miljons eiro.

Programma paredzēta tādu uzņēmumu atbalstam, kuri nodarbojas ar preču un pakalpojumu eksportu koronavīrusa uzliesmojuma kontekstā. Šī programma tika apstiprināta saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem.

Ar šo publisko atbalstu, kurš tiks piešķirts tiešo dotāciju veidā, tiks segti līdz pat 25 % no obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām, ko veic saņēmēji. Programma būs pieejama visu nozaru uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar eksportu, taču ir daži Latvijas noteikti izņēmumi, piemēram, uzņēmumi, kas darbojas šādās jomās: primārā lauksaimnieciskā ražošana, lauksaimniecības produktu apstrāde un tirgvedība, zvejniecības un akvakultūras nozare, kā arī finanšu nozare.

Plānots, ka šis pasākums dos labumu 350 uzņēmumiem. Programmas mērķis ir nodrošināt pašreizējās krīzes skarto uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu vajadzības un palīdzēt tiem turpināt savu darbību, sākt investēt un saglabāt darbavietas pandēmijas laikā un pēc tam. Komisija konstatēja, ka Latvijas programma atbilst ES pagaidu regulējuma nosacījumiem.

Konkrēti, atbalsts uz vienu uzņēmumu nepārsniegs 800 000 eiro, kā noteikts pagaidu regulējumā.

Komisija secināja, ka šis pasākums ir nepieciešams, piemērots un samērīgs, lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalsts ekonomikā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu un pagaidu regulējuma nosacījumiem. Pamatojoties uz to, Komisija apstiprināja šo pasākumu saskaņā ar ES noteikumiem par valsts atbalstu.