Uzņēmums "Senergo" ārkārtas situācijas laikā aicina atcelt maksu par elektroenerģijas pieslēguma uzturēšanu. 

"Šā brīža AS "Sadales tīkls" tarifu struktūra būtiski apgrūtina uzņēmumu darbību, kas nonākuši daļējā vai pilnīgā dīkstāvē. Tāpēc ārkārtas situācijas laikā uzņēmumiem un arī pārējiem elektroenerģijas patērētājiem jāatceļ maksa par elektroenerģijas pieslēguma uzturēšanu, vienlaikus saglabājot nepieciešamās elektroenerģijas jaudas nākotnē," šādu priekšlikumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai nosūtījis elektroenerģijas tirdzniecības uzņēmums "Senergo".

Kā norāda "Senergo", "Sadales tīkla" tarifu struktūra šobrīd sastāv no diviem galvenajiem blokiem: maksa par elektroenerģijas sadalīšanu - maksa atbilstoši patērētajai elektrībai, kā arī maksa par atļauto elektrības pieslēguma slodzi/jaudu, ko faktiski var definēt kā "abonēšanas maksu", kas katru mēnesi jāmaksā neatkarīgi no patēriņa. 

Pēc tāda paša principa tiek piemērota maksa arī par obligāto iepirkumu komponenti (OIK), par kuru uzņēmumi maksā atbilstoši patēriņam, kā arī par atļauto elektrības pieslēguma slodzi/jaudu.

"Tas nozīmē, ka ārkārtējās situācijas apstākļos, pat ja uzņēmums ir dīkstāvē, tam jāmaksā šī nosacītā abonēšanas maksa par jaudu. Piemēram, ja viesnīca vai ražotne ir dīkstāvē, tā turpina maksāt vairākus simtus vai pat vairākus tūkstošus eiro mēnesī, lai gan uzņēmējdarbība faktiski ir apstājusies, elektroenerģijas patēriņa faktiski nav un arī uzņēmuma apgrozījums ir tuvu nullei. Uzskatām, ka šajā situācijā valstij jānāk pretim uzņēmumiem un šī kārtība ārkārtas situācijā jāmaina, lai līdz minimumam samazinātu uzņēmumu izmaksas," uzsver "Senergo" valdes priekšsēdētājs Andrejs Kombecovs, norādot, ka šāda "Senergo" rosinātā tarifu struktūra vēsturiski Latvijā jau ir pastāvējusi.

Kā norāda "Senergo", šobrīd "Sadales tīkls" ir izstrādājis vairākus risinājumus izmaksu samazināšanai, taču tie nav piemērojami virknei šobrīd krīzē nonākušajiem uzņēmējiem, tādēļ "Senergo" rosina pilnībā atcelt maksu par elektroenerģijas pieslēguma uzturēšanu. Vienlaicīgi tiek aicināts garantēt jaudas saglabāšanu, lai uzņēmējs, tiklīdz tas būs iespējams, var pilnvērtīgi atsākt savu darbību. 

Papildu tam iespēju robežās "Senergo" rosina pārlikt uz mainīgo sadaļu maksu par patērēto elektroenerģiju, lai saglabātu saprātīgu ieņēmumu plūsmu "Sadales tīklam" un OIK sistēmā.

"Ļoti ceram, ka šis ierosinājums tiks sadzirdēts un iespēju robežās steidzami ieviests, jo ar katru dienu uzņēmēji, kas palikuši bez apgrozījuma un iespējām gūt ienākumus, tiks "gremdēti" ar līdzīgiem maksājumiem, no kuriem faktiski atteikties nav iespējams. Maksājuma atlikšana, brīvdienas un tamlīdzīgi risinājumi var nepalīdzēt, jo sakrātā nasta kādreiz būs jāatmaksā," saka Andrejs Kombecovs.