Atjaunojamās enerģijas ražošanā (AER) ieguldījumus veikušie ārvalstu investori vērsušies pie augstākajām Latvijas valsts amatpersonām, brīdinot par sekām, kas apdraud Latvijas klimata mērķu sasniegšanu enerģētikas jomā, ja nozarei tiks likvidēts valsts atbalsts un pieņemti "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā".

Astoņu ārvalstu investoru kompāniju pārstāvji 31. augustā vērsušies pie prezidenta, ministru prezidenta, Saeimas priekšsēdētājas un Saeimā pārstāvēto politisko partiju frakcijām.

Ārvalstu investori norāda, ka viņu pārstāvētās kompānijas AER nozarē Latvijā investējušas vairākus simtus miljonus eiro, paļaujoties uz Latvijas Republikas normatīvo regulējumu, politikas plānošanas dokumentiem, kā arī ES plāniem un Latvijai kā ES dalībvalstij noteiktajiem mērķiem atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšanā kopējā enerģijas patēriņā.

"Kurš saprātīgs privātais investors vēlēsies veikt investīcijas Latvijā, īpaši AER nozarē, redzot attieksmi un rīcību, ko demonstrē Latvijas politiķi un atbildīgās amatpersonas šodien?" valsts amatpersonām jautā investori. Uzņēmumi norāda, ka tiesisko regulējumu normas nozarē ir mainītas jau 11 reizes.

Nestabilitāte un neprognozējamība Latvijas politikas mērķos apdraud ārvalstu investīciju aizsardzības principu un var kļūt par šķērsli Latvijas valsts klimatneitrālo mērķu sasniegšanā.

Saskaņā ar EK prasībām Latvijā laika posmā no 2021. līdz 2030. gadam saražotajā enerģijā vismaz 50 % jābūt enerģijai, kas saražota no AER – vēja, saules, biomasas, biogāzes un citiem atjaunojamiem energoresursiem.

Virkne ES dalībvalstu jau ir apstiprinājušas savus individuālos plānus. Piemēram, Spānija kāpinās AER īpatsvaru no 20% šogad līdz 74% 2030. gadā, Īrija – no 16 % uz 70%, Itālija – no 17% līdz 55%, Vācija no 18% uz 65%.

"Ar līdzšinējiem ieguldījumiem AER sektorā valstiskā mērogā ir nepietiekami, lai Latvija izpildītu savas pašreizējās saistības," pauž ārvalstu investori. Turklāt, apstiprinot likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā", tiks atcelta valsts atbalsta shēma elektroenerģijas ražošanai no AER un atjaunojamo energoresursu ražošanas nozare tiks likvidēta, bet privātajiem investoriem būs tiesisks pamats celt prasību pret Latvijas valsti par zaudējumu atlīdzināšanu.

Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" šī gada 5. martā tika iesniegts Saeimā ar mērķi atcelt valsts piešķirto atbalsta shēmu elektroenerģijas ražošanai no AER un, neskatoties uz Finanšu, Zemkopības un Tieslietu ministriju sniegtajiem negatīvajiem atzinumiem par likumprojekta ietekmi uz valsts tautsaimniecību un budžetu, tas tiek virzīts izskatīšanai Saeimā.

Par nestabilitāti nozarē Latvijas valsts amatpersonām ziņo astoņi ārvalstu investori no Somijas, Igaunijas, Dānijas, Luksemburgas un Kipras.