Valmieras novada Trikātas pagastā 13.jūnijā atklās 330 kilovoltu (kV) elektropārvades līniju Valmiera-Tsirgulina, informē pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) pārstāvji.

AST sadarbībā ar pilnsabiedrību "Empower un Leonhard Weiss" pabeidzis vienu no Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācijai ar kontinentālo Eiropu svarīgākajiem projektiem - 330 kV elektropārvades līnijas Valmiera (Latvija) - Tsirgulina (Igaunija) pārbūvi.

Projekta finansējums veidoja 14 miljonus eiro. Projekts 75% apmērā līdzfinansēts no Eiropas Savienības (ES) Infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļiem.

Atzīmējot 330 kV elektropārvades līnijas Valmiera-Tsirgulina darbu noslēgumu un sinhronizācijas brīža tuvošanos, 13.jūnijā plkst.12 zemnieku saimniecībā "Irbītes", Trikātas pagastā, Valmieras novadā notiks līnijas atklāšanas pasākums.

Pasākumā piedalīsies Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāta (ENER) Infrastruktūras un reģionālās sadarbības juridiskais un politikas speciālists Hugo Evangelista, Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) ES atjaunojamās enerģijas finansēšanas mehānisma nodaļas vadītāja Ona Kostinaite-Grinkevičiene, Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Irbe, AST valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis, Igaunijas pārvades sistēmas operatora AS "Elering" valdes priekšsēdētājs Kalle Kilks, būvuzņēmēju pilnsabiedrības "Empower un Leonhard Weiss" pārstāvis, kā arī Valmieras un Valkas novadu pašvaldību pārstāvji.

Elektrolīnijas Valmiera-Tsirguliina pārbūve un 2023.gada pabeigtās elektrolīnijas Valmiera-Tartu pārbūve nodrošinās pietiekamu infrastruktūru Baltijas valstu enerģētiskajai neatkarībai no Krievijas apvienotās elektroenerģijas sistēmas, skaidro AST pārstāvji.
Tas ir priekšnoteikums veiksmīgai Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas tīkliem, kas notiks 2025.gadā. AST pārstāvji norāda, ka Baltijas tīklu sinhronizācija ar kontinentālo Eiropu palielinās elektroenerģijas apgādes drošumu reģionā, vienlaicīgi veicinot Eiropas iekšējā enerģijas tirgus attīstību un radot jaunas uzņēmējdarbības iespējas.

Tāpat projekta laikā veiktie ieguldījumi iekārtās un tehnoloģijās ir viens no priekšnosacījumiem, lai pārvades tīklam varētu droši pieslēgt liela apjoma atjaunojamās enerģijas avotus un izpildīt Eiropas zaļā kursa mērķus, min AST pārstāvji.

AST pagājušajā gadā strādāja ar 158,012 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 46,6% mazāk nekā 2022.gadā, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 2,1% un bija 11,222 miljoni eiro.

AST ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi pārvades sistēmā. AST pieder valstij. Kompānijas obligācijas kotē "Nasdag Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.