Lai arī aizvadītajā nedēļā Nord Pool biržā elektroenerģijas cena samazinājās, tā joprojām ir augstā līmenī, liecina AS Latvenergo dati.

Sistēmas cena bija 50,48 EUR/MWh, samazinoties par 9%. Iepriekšējā nedēļā izlīdzinājās Igaunijas un Latvijas ikstundas cenas - Igaunijā cena samazinājās par 15% līdz 49,31 EUR/MWh, Latvijas tirdzniecības apgabala vidējā elektroenerģijas cena samazinājās par 16% un bija 49,31 EUR/MWh. Savukārt Lietuvā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena samazinājās par 16% līdz 49,16 EUR/MWh.

Cenu samazinājumu, salīdzinot ar 51. nedēļu, Nord Pool reģionā ietekmēja patērētās elektroenerģijas apjoma samazināšanās svētku nedēļas izskaņā, augsta vēja staciju izstrāde un pieaugošais nokrišņu daudzums Ziemeļvalstīs. Izejvielu tirgū samazinājās nākošā mēneša kontraktu cenas gāzei, oglei un naftas, taču auga oglekļa emisijas kvotu cenas.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 8 755 GWh, un izstrādes apjomi samazinājās līdz 8 469 GWh.

Visās Baltijas valstīs samazinājās patērētās elektroenerģijas apjoms, kopēji - par nepilniem 16% līdz 529 GWh. Igaunijā patēriņš bija 164 GWh, samazinoties par 17%. Patērētās elektroenerģijas apjoms Lietuvā samazinājās par 15% līdz 227 GWh. Latvijā patēriņš aizvadītajā nedēļā samazinājās par 14% līdz 138 GWh.

Kopējais izstrādātās elektroenerģijas apjoms Baltijas valstīs salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu samazinājās par 31% līdz 258 GWh. Latvijā izstrādātās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 36%, saražojot 91 GWh. Izstrāde Igaunijā bija 121 GWh, samazinoties par 17%. Lietuvā saražotās elektroenerģijas apjoms palika nemainīgs un bija 47 GWh.

Izstrādes apjoms attiecībā pret patēriņu Latvijā bija 66%, Igaunijā bija 74%, un Lietuvā 21%, bet Baltijas valstīs kopumā tika saražoti 49% attiecībā pret reģionā patērēto elektroenerģijas apjomu pagājušajā nedēļā.