Aizvadītajā nedēļā Nord Pool elektroenerģijas vairumtirdzniecības cena pieauga visos tirdzniecības apgabalos, liecina AS Latvenergo dati.

Sistēmas cena pieauga par 13 % līdz 54,31 EUR/MWh. Lietuvas un Latvijas tirdzniecības apgabalos cenas pieaugums bija par 9 %: Lietuvā cena pieauga līdz 57,35 EUR/MWh, Latvijā – līdz 57,04 EUR/MWh. Igaunijā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena pieauga par 7 % līdz 55,64 EUR/MWh.

Nord Pool reģionā galvenie cenu ietekmējošie faktori iepriekšējā nedēļā bija zems nokrišņu daudzums, zems hidrorezervuāru līmenis Ziemeļvalstīs un samazināta vēja staciju enerģijas izstrāde, salīdzinot ar 49. nedēļu. Aukstāks laiks ietekmēja elektroenerģijas patēriņa apjoma pieaugumu, un tādējādi palielinājās fosilo kurināmo staciju izstrāde. Pieaugot gāzes, ogļu un oglekļa emisijas kvotu cenām, attiecīgi palielinājās ražošanas izmaksas, kas noteica spot sistēmas cenu kāpumu reģionā.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā elektroenerģijas patēriņš pieauga līdz 9895 GWh un izstrādes apjomi pieauga līdz 9903 GWh.

Summārais elektroenerģijas patēriņš Baltijas valstīs pieauga par nepilnu procentu līdz 613 GWh. Patērētās elektroenerģijas apjoms Igaunijā pieauga par 3 % līdz 191 GWh. Latvijā patēriņš bija 160 GWh, pieaugot par 1 %. Aizvadītajā nedēļā patēriņš Lietuvā samazinājās par 1 % līdz 262 GWh.

Kopējais izstrādātās elektroenerģijas apjoms Baltijas valstīs salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu pieauga par 16 % līdz 388 GWh: Latvijā izstrādes apjoms pieauga par 37 % līdz 141 GWh, Igaunijā izstrāde bija 195 GWh, pieaugot par 21 %, bet Lietuvā izstrāde samazinājās par 27 %, saražojot 53 GWh.

Elektroenerģijas izstrādes apjoms attiecībā pret patēriņu pagājušajā nedēļā bija Latvijā – 88 %, Igaunijā – 102 %, Lietuvā – 20 %, bet Baltijas valstīs kopumā tika saražoti 63 % attiecībā pret reģionā patērēto elektroenerģijas apjomu.