Latvenergo koncernā 2019. gada pirmajā ceturksnī ir saražotas 1347 GWh elektroenerģijas, liecina kompānijas paziņojums Nasdaq Riga. 

 Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas hidroelektrostacijās (HES) 2019. gada pirmajos trīs mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir samazinājies par 40 % un ir 605 GWh, to ietekmēja mazāka ūdens pietece Daugavā. Kā liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati, vidējā ūdens pietece Daugavā šī gada 1. ceturksnī bija tikai 467 m3/s, bet attiecīgajā periodā pērn tā bija 832 m3/s. 

AS “Latvenergo” termoelektrostacijās (TEC) elektroenerģijas izstrāde 2019. gada 1. ceturksnī ir 727 GWh, tas  ir par 20 % mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. TEC saražotās siltumenerģijas apjoms 2019. gada pirmajā ceturksnī ir 939 GWh, tas ir par 22 % mazāk nekā attiecīgajā periodā pagājušā gadā, un to ietekmēja siltāki laikapstākļi apkures sezonā. 

Pārskata periodā mazumtirdzniecības klientiem Baltijā kopumā ir pārdotas 1 795 GWh elektroenerģijas. Lai arī 2019. gada 1. ceturksnī elektroenerģijas patēriņš Baltijā ir samazinājies par 2,5 %, Latvenergo koncerna mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoms ir pieaudzis par 1,7 %.  No kopējā mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoma ārpus Latvijas pārdotas 656 GWh elektroenerģijas. 2019. gada februārī Latvij āLatvenergo koncerns uzsāka dabasgāzes mazumtirdzniecību mājsaimniecību klientu segmentā, un tas kopējo dabasgāzes klientu portfeli šī gada pirmā ceturkšņa beigās palielināja par vairāk nekā 400 klientiem. 

Latvenergo koncerna dabasgāzes klientu portfeli pārskata perioda beigās veidoja aptuveni 900 klientu, un tiem pārdotās dabasgāzes apjoms sasniedza 104 GWh. 2019. gada pirmajā ceturksnī koncerna pašpatērētais un klientiem pārdotais gāzes apjoms bija 2 115 GWh, tādējādi Latvenergo koncerns ir otrs lielākais dabasgāzes patērētājs Baltijas valstīs.   Pārskata periodā turpinājās arī citu pakalpojumu mazumtirdzniecības aktivitātes Baltijas valstīs. 

Noslēgto saules paneļu līgumu skaits ir būtiski lielāks nekā pirms gada,  to veicināja veiksmīgie saules paneļu pārdošanas rezultāti Lietuvā un Igaunijā. 2019. gada pirmajos 3 mēnešos solārie paneļi uzstādīti jau 26 klientiem.  Latvenergo koncerna ieņēmumi 2019. gada pirmajā ceturksnī ir samazinājušies par 3 % un ir 251,4 milj. eiro. 

Savukārt koncerna EBITDA ir samazinājusies par 24 % un ir 83,2 milj. eiro, bet koncerna peļņa ir 38,4 milj. eiro. Rezultātus galvenokārt ietekmēja par 40% mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES. Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2019. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir par 34 % lielāks un sasniedz 44,3 miljonus eiro. 86 % no kopējām investīcijām pārskata periodā ir investīciju apjoms tīklu aktīvos.