Starptautiskās enerģētikas aģentūras (IEA) Ministru sanāksmē 14.februārī IEA dalībvalstu pārstāvji vienbalsīgi pieņēma lēmumu aicināt Latviju iestāties IEA. 

Latvija pievienosies IEA saimei, kļūstot par tās 32. dalībvalsti. Šis ir bijis ātrākais uzņemšanas process IEA 50 gadu pastāvēšanas laikā, ko īpaši sarunu procesā akcentēja IEA pārstāvji. Sarunu procesā Parīzē Latviju pārstāvēja klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.

“IEA piecdesmitā dzimšanas diena noslēdzās ar Latvijai vēsturiski svarīgu lēmumu. Būt par daļu no IEA ir pagodinājums un apstiprinājums Latvijas ieguldītajam darbam un atbilstībai starptautiskajiem standartiem enerģētikā. Jau drīzumā uzsāksim aktīvu iesaisti IEA darba grupās, un tur gūtās starptautiskās zināšanas izmantosim Latvijas enerģētikas stratēģijas izstrādē 2050. gadam. Dalība IEA mums paver daudz iespēju, kā arī pieredzi, kas ļaus mums pieņemt ilgtermiņa lēmumus, veidojot Latvijas enerģētisko politiku. Tostarp kopā ar pasaules labākajiem analītiķiem varēsim veikt pētījumus par Latvijai aktuālām tēmām, piemēram, par atjaunojamo enerģijas ražošanas iespējām no lauksaimniecības pārstrādes blakusproduktiem – ražojot biometānu. Tie ir jautājumi, pie kuriem šobrīd aktīvi strādājam ar sadarbības partneriem, lai sasniegtu klimata un enerģētikas politikas mērķus periodā līdz 2030. gadam,” komentē K.Melnis.

Latvijas dalība IEA paver iespējas plašāk tikt pārstāvētiem starptautiskās sarunās par enerģētikas nākotni, kā arī attīstīt sadarbību ar enerģētikas jomā nozīmīgiem partneriem ārpus Eiropas Savienības, t.sk. ASV un citiem globāla mēroga spēlētājiem.  Latvijai tāpat kā pārējiem IEA biedriem tiks nodrošināta piekļuve IEA datu bāzēm un analītikas rīkiem. Tas sniegs iespējas padziļinātāk analizēt Latvijas enerģētikas politiku, saistīto nozaru attīstību, inovatīvu tehnoloģisko risinājumu attīstīšanu un ieviešanu u.tml. Vienlaikus, tas nodrošina iespēju kopā ar IEA biedriem iesaistīties un gūt labumu no kolektīvās rīcības naftas cenu stabilizēšanai pasaulē krīzes situācijās.

“Esmu pateicīgs KEM un Ekonomikas ministrijas komandai par augsto profesionalitāti un lielo ieguldīto darbu Latvijas iestāšanās IEA nodrošināšanā. Esmu saņēmis daudz labu vārdu par mūsu paveikto. Pievienošanās IEA sarunu aktīvais posms sākās vien 2023. gadā – viss paveikts mazāk nekā gada laikā,” sacīja K.Melnis.

Uzrunājot klātesošos, K. Melnis īpaši uzsvēra: “Latvija ir viena no Eiropas līderēm “zaļās” enerģijas ražošanā. Eiropā mēs ierindojamies 3. vietā ar augstāko atjaunojamās enerģijas īpatsvaru gala patēriņā. Ceļu uz energodrošumu un energoneatkarību esam bruģējuši mērķtiecīgi, īpaši straujiem soļiem dodoties enrgodrošuma virzienā brīdī, kad ģeopolitiskā situācija pasaulē strauji mainījās. Mēs nekavējoties pieņēmām stratēģisku lēmumu pārtraukt dabasgāzes un elektroenerģijas importu no Krievijas. Aktīvi strādājam, lai Latvija kļūtu par elektroenerģijas eksportētāja valsti ilgtermiņā. Tie ir tikai daži no soliem, ko esam veikuši un, kas apliecina, ka esam vienoti ar IEA pamatnostādnēm.”

IEA izpilddirektors Fatihs Birols sacīja: “Esmu gandarīts par Latvijas pievienošanos IEA. Latvijas apņemšanās iestāties IEA rāda priekšzīmi, tam kā valsts spējusi straujiem soļiem sekmīgi pabeigt iestāšanās procesu. Laikā, kad ir pastiprinātas bažas par energoapgādes drošību, īpaši Eiropā, IEA saime nostiprinās, un Latvijas dalība ir atbilstošs notikums, lai atzīmētu IEA 50. gadadienu".

Viena no galvenajām Latvijas prioritātēm ir turpināt darbu, lai samazinātu atkarību no enerģijas importa un izstrādātu politiskos risinājumus ilgtspējīgai, tīrai un pieejamai enerģijai. Lai sasniegtu šos mērķus, Latvija ir palielinājusi savu atjaunojamās enerģijas īpatsvaru – no atjaunojamiem avotiem, saražojot jau vairāk nekā 75% elektroenerģijas. 

Līdz šim IEA saimē bija 31 dalībvalsts, četras kandidātvalstis un 13 asociētās valstis, kas kopā veido aptuveni 80% no pasaules enerģijas patēriņa. IEA ir autonoma starpvaldību organizācija, kuras mītnes vieta ir Parīze. Latvija kļūs par IEA 32. dalībvalsti.