Atklāts Valmieras šķeldas katlumājas būvniecības pirmais posms.

Šķeldas katlumājas pamatos iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm – pašvaldības informatīvā izdevuma «Valmiera» un vietējā laikraksta «Liesma» 10. septembra numuri, kā arī divas zīmīgas lietas – Valmieras izaugsmes medaļa un Latvijas Bankas jubilejas monēta, kas veltīta valmierietim Jāzepam Vītolam.

Plānots, ka šķeldas katlumāja uzsāks darbību 2020./2021. gada apkures sezonā, projekta izmaksām sasniedzot 4,9 miljonus eiro, no kuriem 1,66 miljoni eiro ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Vēstījumā uzsvērts, ka mūsu valsts spēks rodams spējā pašiem plānot, radīt un uzturēt savu saimniecību, tāpēc šīs katlumājas tapšana ir spilgts piemērs tam, kā ilgtspējīgas idejas piepildās dzīvē.

SIA «Adven» un AS «Valmieras Enerģija» valdes loceklis Māris Kānītis komentē: «Mūsu mērķis ir radīt vidi un resursus saudzējošu un ilgtspējīgu risinājumu enerģētikā. Jaunā šķeldas katlumāja būs piemērs, kā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, var radīt siltumenerģiju ražojošu sistēmu, kas ir mazāk atkarīga no fosilajiem energoresursiem un veicina prognozējamāku siltumenerģijas cenu. Tāpat jāuzsver, ka, pateicoties vietējo uzņēmēju saražotās izejvielas izmantošanai, finanšu līdzekļi paliek Latvijas tautsaimniecībā. Šī Valmierai nozīmīgā projekta realizācija palīdzēs pilsētai kļūt zaļākai. Tāpēc šis uzskatāms par nozīmīgu soli Latvijas enerģētikas nozarē un piemērs arī citām pašvaldībām – kā kļūt neatkarīgām un dabai draudzīgām.»

Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt šķeldas biomasas katlu ar siltuma jaudu 9MW un dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru ar siltuma jaudu 1,5 MW.