Ogres novada dome nav pārkāpusi likumu par zemes privatizāciju lauku apvidos, ļaujot Ukrainas un Latvijas investoru grupu «OvoStar Union» pārstāvošajam uzņēmumam «Gallusman» iegūt īpašumā zemi Madlienas pagastā olu ražotnes izveidei, pauda uzņēmuma līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs.

Viņš norādīja - kopš «Gallusman» pērn paziņoja par plāniem izveidot jaunu olu ražotni Latvijā, uzņēmumam nākas saskarties ar konkurentu mēģinājumiem ietekmēt šī projekta īstenošanu.

Tostarp Veinbergs pauda viedokli, ka Latvijas Olu ražotāju asociācijas vēršanās Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) ar aicinājumu veikt pārbaudi saistībā ar Ogres novada pašvaldības rīcības atbilstību likumam par zemes privatizāciju lauku apvidos ir mēģinājums ietekmēt projekta gaitu un diskreditēt «Gallusman» reputāciju.

«Mūs jau vairs nepārsteidz neskaitāmie gadījumi, kad saskaramies ar pretestību ražotnes izveides projektam un centieniem diskreditēt uzņēmuma un tā pārstāvju reputāciju atsevišķu ieinteresēto personu interesēs,» teica Veinbergs, piebilstot, ka viņu nepārsteidz arī vēršanās pret Ogres novada domi, kura līdz šim ir paudusi atbalstu ražotnes izveidei.

Veinbergs norādīja, ka, apšaubot pašvaldības pieņemto lēmumu likumību un apvainojot to koruptīvās darbībās, tiek publiski apšaubīti arī citu valsts amatpersonu pieņemtie lēmumi, jo konkrētos «Gallusman» zemes iegādes darījumus pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas ir vērtējuši arī zvērināti notāri un zemesgrāmatu tiesneši. Turklāt visos gadījumos zemes gabalu pirmpirkuma tiesības izskatīja arī «Attīstības finanšu institūcija «Altum»".

«Ražotnes izveides vajadzībām no fiziskām personām esam iegādājušies nevis vienu, bet vairākus zemes īpašumus - visi šie darījumi ir izsekojami un publiski pārbaudāmi ikvienam. No savas puses esam snieguši visu pieprasīto informāciju un dokumentus, un mums nav nekāda pamata apšaubīt pieņemtos lēmumus, turklāt esam pārliecināti, ka «Gallusman» bija visas tiesības zemes gabalus iegādāties,» sacīja «Gallusman» vadītājs.

Viņš arī piebilda, ka visa ar uzņēmumu un tā ražotnes projektu saistītā informācija ir publiski pieejama.

Veinbergs atzīmēja, ka nav objektīvu iemeslu, kādēļ «Gallusman» plānotais ražotnes projekts Latvijā būtu uzskatāms par nevēlamu, jo tas sekmēs valsts ekonomikas attīstību un daudziem uzņēmumiem pavērs biznesa attīstības iespējas. Tostarp līdz 90% no saražotās produkcijas uzņēmums plāno eksportēt, bet pašā ražotnē plānots izveidot līdz 200 jaunu darba vietu.

«Mūsu mērķis un uzdevums ir izveidot ilgtspējīgu projektu, kas atbilstu visām normatīvo aktu prasībām, tostarp stingrajām vides aizsardzības normām, jo plānojam savu darbību ilgtermiņā,» sacīja «Gallusman» valdes priekšsēdētājs, atgādinot, ka aizvadīts gandrīz gadu ilgs darbs pie detalizēta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanas, kas ir apliecinājis uzņēmuma izvēlēto tehnoloģiju atbilstību labākajai praksei un vides aizsardzības prasībām.

Jau ziņots, ka KNAB sācis resorisko pārbaudi saistībā ar Latvijas Olu ražotāju asociācijas iesniegumu par Ogres novada domes amatpersonu rīcības neatbilstību tiesību normām, ļaujot uzņēmumam «Gallusman» iegūt īpašumā zemi Madlienas pagastā. Asociācijas ieskatā «Gallusman» neatbilst nevienam no likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos uzskaitītajiem subjektiem, lai šis uzņēmums varētu iegādāties zemi Latvijā.

Vēstulē KNAB, atsaucoties uz likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos norādīto, asociācija atgādināja, ka Latvijā zemi var iegūt īpašumā Latvijas pilsoņi un Latvijā reģistrētas kapitālsabiedrības, Latvijas valsts un atvasinātas publiskas personas, kā arī citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņi un tajās reģistrētas kapitālsabiedrības, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi, kā arī tajās reģistrētas kapitālsabiedrības, kuras reģistrētas kā nodokļu maksātājs Latvijā.

«»Gallusman» nebija tiesīga iegādāties īpašumā nekustamo īpašumu Ogres novadā, un Ogres novada domes piekrišana tika izsniegta pretēji likumā noteiktajam aizliegumam. Tāpēc mēs aicinām KNAB veikt pārbaudes saistībā ar zemes iegādi Ogres novadā,» pauda Latvijas Olu ražotāju asociācijas izpilddirektore Anna Ērliha.

Tāpat vēstīts, ka «Ovostar Union» informējis par plāniem izveidot Latvijā olu produkcijas ražotni. Līdz 2026.gadam uzņēmums paredzējis investēt tās izveidē vismaz 85 miljonus eiro. Ražotnes būvniecību plānots sākt 2019.gada otrajā pusē.

«Gallusman» iecerējusi Latvijā izveidot vistu novietņu kompleksu un olu un olu produktu ražotni, kur kopumā būtu līdz astoņiem miljoniem vistu. Kompleksā paredzētas 18 dējējvistu kūtis, deviņas jaunputnu kūtis, olu šķirotavas ēka, barības cehs ar graudu pirmapstrādi un noliktavu, kā arī deviņi graudu torņi. Kompleksā varētu tikt izbūvēta arī biogāzes stacija. Mēslu īslaicīgās uzglabāšanas laukumu vai biogāzes ražošanas laukumu plānots izveidot 100x280 metru lielā platībā. Paredzēts, ka astoņi miljoni putnu gadā varētu saražot 259 200 tonnu mēslu. Projektu plānots īstenot divos posmos - pirmās kūtis varētu tapt līdz 2020.gada beigām, bet nākamās - līdz 2026.gada beigām.

«Ovostar Union» apvieno vairākus dažādās valstīs bāzētus uzņēmumus, kas nodarbojas ar olu ražošanu, pārstrādi un izplatīšanu. «Ovostar Union» koncerna apgrozījums 2018.gadā veidoja 125 miljonus ASV dolāru (110 miljonus eiro). Kopš 2011.gada «Ovostar Union» akcijas kotē Varšavas fondu biržā.