Koncerna "Latvijas Finieris" apgrozījums 2019. gadā bija 228,9 miljoni eiro, bet EBITDA sasniedza 32,2 miljonus eiro, šogad bezprecedenta  situācija.

To liecina uzņēmuma informācija. Kopumā koncerns pagājušajā gadā nodrošināja darbu vidēji 2545 cilvēkiem mēnesī, no kuriem 2150 strādāja Latvijas struktūrvienībās, kur vidēji uz vienu strādājošo darbaspēka nodokļos (VSAOI un IIN) samaksāti 8490 eiro gadā. Jāatzīmē, ka elektroenerģijas obligātās iepirkumu komponentes (OIK) veidā 2019. gadā Latvijā samaksāti 1,326 miljoni eiro. No 2019. gadā koncerna attīstībā investētajiem 26,4 miljoniem eiro būtiska daļa ieguldīta darbaspēka efektivitātes paaugstināšanā un produktu attīstībā. 

"Latvijas Finieris" pārstāvis Pauls Beķeris norāda, ka  2019. gads iezīmējās ar izteiktu nenoteiktību pasaules, īpaši attīstīto valstu, tirgos, ko ietekmēja globālās ekonomikas cikliskās svārstības un kopējā attīstības piebremzēšanās. Attiecīgi samazinājās pieprasījums un saasinājās konkurence arī industriālo bērza saplākšņa produktu segmentā. 

Kaut gan arī 2020. gada sākumā makroekonomiskās izaugsmes prognozes galvenajos tirgos Eiropā un pasaulē nebija būtiski uzlabojušās, koronavīrusa COVID-19 pandēmija globālajā ekonomikā ir izraisījusi bezprecedenta krīzes situāciju. To pavada absolūta nenoteiktība, tāpēc šobrīd visa plānošana tiek veikta 2-3 nedēļu robežās, reaģējot uz mainīgajiem apstākļiem sadarbības partneru valstīs.

Gada pirmajos četros mēnešos koncerna kopējais apgrozījums ir samazinājies par 9% salīdzinot ar attiecīgo periodu jau tā piezemētajā 2019. gadā. Tajā pašā laikā, pateicoties spējai strauji pielāgoties pircēju vajadzībām, ļoti ātri reaģēt uz katru pasūtījumu un veikt operatīvas piegādes, koncerna pamatproduktu ražošana ir nodrošināta pilnā darba režīmā. Jaudas pilnībā nav noslogotas tikai specializētajās saplākšņu tālāk apstrādes rūpnīcās Rīgā - tajās ražoto specifisko produktu tirgos šobrīd vērojams vislielākais atslābums, norādīts uzņēmuma informācijā.