Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) Ošenieku grauds Saldus novadā plāno būvēt jaunu graudu pieņemšanas ēku ar trim graudu uzglabāšanas tvertnēm, investējot 680 tūkstošus eiro.

Pēc projekta īstenošanas Ošenieku grauds līdzšinējo 840 tonnu vietā varēs uzglabāt gandrīz 1600 tonnas graudu, vienlaikus nodrošinot arī mūsdienīgu graudu pieņemšanas sistēmu jaunajā graudu pieņemšanas ēkā. Pēc būvniecības pabeigšanas kooperatīvs arī spēs no biedriem pieņemt dažādas laukaugu kultūras, arī rapšus un pupas, ko līdz šim nebija iespējams izdarīt. Būs arī iespēja saņemt vairākas kultūras vienlaicīgi, jo plānots izbūvēt divas pieņemšanas līnijas. Jaunā ēka ir nākamais solis kooperatīva Ošenieku grauds attīstībā, jo līdz šim jau ir veikta graudu pirmsapstrādes modernizācija.

Kopumā projekta īstenošanai kooperatīvs piesaistījis Attīstības finanšu institūcijas Altum finansējumu 486 tūkstošu eiro apmērā un Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu 194 tūkstošu eiro apmērā.

«Investīcijas bija nepieciešamas, jo esošais graudu pirmsapstrādes komplekss ticis būvēts pagājušā gadsimta 70. gados un ir gan morāli, gan fiziski novecojis. Vecā pieņemšanas ēka būvēta tam laikam atbilstošajām graudu kulšanas jaudām, kas ir nesalīdzināmas ar pašreizējām. Šīs investīcijas kooperatīvs plāno atpelnīt 10 gadu laikā, bet biedriem sniegto pakalpojumu apjoms un kvalitāte būs būtiski uzlabojusies jau no šīs sezonas sākuma. Ja vēlās pavasara salnas neieviesīs savas korekcijas, tad šogad graudu raža izskatās, ka būs ļoti laba. Biedriem esam solījuši, ka jau šogad spēsim pieņemt visu viņu izaudzēto produkciju, un to vairs nevajadzēs vest uz citiem attālākiem pieņemšanas punktiem,» informēja Māris Mednis, LPKS Ošenieku grauds valdes priekšsēdētājs.

Kooperatīvā Ošenieku grauds ir 28 biedri, kas kopumā apsaimnieko zemi aptuveni 2500 ha platībā. Kooperatīvs ir dibināts 1994. gadā un darbojas Saldus novada Jaunlutriņu pagasta Ošeniekos. Sabiedrība iepērk graudus, tos kaltē, tīra, šķiro, uzglabā un pēc graudu pirmsapstrādes pārdod citiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar graudu eksportu, piegādājot graudus uz Latvijas ostām, kā arī citiem lauksaimniekiem visā Latvijā. Saviem biedriem kooperatīvs dod iespēju iegādāties minerālmēslus, kā arī nodrošina cita veida lauksaimniecības pakalpojumus.