Eļļas ražotāja "lecavnieks & Co" vadība saistībā ar koronavīrusu nepārtraukti izvērtē situāciju, taču pašlaik uzņēmums savā darbībā neizjūt būtisku tā ietekmi, gada pārskatā norāda kompānijas vadība.

SIA "lecavnieks & Co" vadība uzskata, ka uzņēmums spēs pārvarēt ārkārtas situāciju bez kompensējošo pasākumu palīdzības.

Nākamajos gados uzņēmums plāno attīstīt savas pamatnozares - lauksaimniecību, graudu un rapšu pirmapstrādi, palielināt eļļas augu pārstrādi un produkcijas realizāciju, kā arī ieviest jaunas kultūras audzēšanas un pārstrādes procesus. 

"Jaunas kultūras ieviešana ir veiksmīgs risinājums uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstībai, jo pārstrādes procesā tiek iegūti produkti ar pievienoto vērtību. Vēl viena būtiska pozitīva ietekme gadījumā, ja nav pieejams pietiekošs rapšu sēklu apjoms - jaunās kultūras ieviešana spēj aizstāt un nodrošināt uzņēmuma jaudas, saglabājot apgrozījumu un peļņu," skaidro kompānijas valdes loceklis Dainis Lagzdiņš.

Uzņēmuma nākotnes attīstībai un stabilitātes nodrošināšanai tiks veikta rūpīga risku izvērtēšana un sabalansēšana.

Paredzams, ka investīciju politikā lielākā uzmanība tiks pievērsta finanšu resursu ieguldīšanai pamatlīdzekļu atjaunošanā, modernizācijā, iegādē un jaunu objektu būvniecībā, kā arī jaunu produktu izstrādē. Šobrīd notiek graudu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu rekonstrukcija, kas spēs palielināt uzņēmuma jaudas graudu pieņemšanas procesā un nodrošināt uzņēmuma apgrozījuma pieaugumu.

2019.gada nogalē uzņēmums uzsāka ražošanas rekonstrukciju — ekstrūderētas lopbarības ražošanas iekārtas uzstādīšanu ražošanas telpās. Līdz šādam risinājumam uzņēmuma speciālisti ir nonākuši, pētot lopbarības tirgu Latvijā, piedaloties semināros par nepieciešamajiem lopbarības sastāva uzlabojumiem Latvijā, kas balstīti uz LLU pētījumiem.

Uzņēmums arī veicis eksperimentālas ekstrūdētu lauka pupu partijas ražošanu, par kuru kvalitāti saņemtas labas atsauksmes no lopkopjiem un lopbarības tirgotājiem. Pēdējā laikā pierādīts, ka Latvijā lopbarībā ir proteīna deficīts. Uzstādot jauno iekārtu, šī problēma tiks risināta, skaidro uzņēmuma pārstāvji, uzsverot, ka tādējādi uzņēmums būs konkurētspējīgs, piedāvājot jau gatavus lopbarības maisījumus gan gaļas, gan piena lopkopjiem, kā arī spēs ražot pēc individuāliem pasūtījumiem specifiskas barības.

Kā liecina gada pārskats "Lursoft", pērn SIA "lecavnieks & Co" neto apgrozījums sasniedza 3,179 miljonus eiro, kas ir par 20% mazāk nekā 2018.gadā, savukārt peļņa pēc nodokļiem sasniedza 312,32 tūkstošus eiro.

SIA "lecavnieks & Co" patlaban turpina sadarbību ar AS "Industra Banka", kas iepriekšējos gados ir izsniegusi ilgtermiņa kredītu pamatlīdzekļu iegādei, kā arī 2017.gadā kredītlīniju apgrozāmo līdzekļu finansēšanai (kviešu un rapšu iepirkumam), kuru 2019.gadā pārveidoja par kredītu. Pērn uzņēmums maksājumus veicis korekti un aizņemto līdzekļu atmaksas termiņi ievēroti un izpildīti, tāpat sabiedrība pārskata periodā nav kavējusi nevienu piegādātājiem veicamo maksājumu.