Igaunijas gaļas pārstrādes uzņēmums AS «Noo Lihatoostus», kas Latvijā pazīstams ar preču zīmi «Noo Cepeškungs», izsludinājis rakstisko akciju izsoli, liecina sludinājums laikrakstā Dienas Bizness.

Izsoles objekts ir 1534 AS «Noo Lihatoostus» akcijas, kas veido 29,0286% no uzņēmuma akciju kapitāla. Akcijas pārdos «»Ou Karukoobas'', bet izsoles tiešais veicējs būs pārdevēja konsultants «Keystone Advisers».

Lai piedalītos izsolē, ir jānosūta rakstisks pieteikums un jāsamaksā izsoles dalības maksa 1000 eiro apmērā ar pārskaitījumu.

Dalības maksa netiks atmaksāta. Tiem, kuri būs samaksājuši, «Keystone Advisers» nosūtīs izsoles informācijas paketi, kas ietver pārskatu par uzņēmuma finanšu datiem un aktīviem, kā arī piedāvājuma iesniegšanas nosacījumus. Piedāvājumi būs jāiesniedz rakstiskā veidā līdz 30.augusta, plkst.17. Tos izvērtēs uzņēmuma valde.

«Noo Cepeškunga» produktus ražo Igaunijas AS «Noo Lihatoostus», kas dibināts 1992.gadā Tartu, apvienojoties tuvējās apkārtnes zemniekiem un uzņēmējiem. Uzņēmums savus produktus galvenokārt izplata Igaunijā un Latvijā.

2018.gadā uzņēmuma apgrozījums bija 31,42 miljoni eiro, bet peļņa - 2,05 miljoni eiro, liecina kompānijas paziņojumā izvietotā informācija. Uzņēmumu nodarbina vidēji 157 darbiniekus.