"Mēness aptieka" un pētījumu centra SKDS veiktajā iedzīvotāju aptaujā noskaidrojies, ka aptuveni 46% Latvijas iedzīvotāju kopš ārkārtas stāvokļa ieviešanas nav izmantojuši deleģēto e-recepti zāļu iegādei un arī nezinātu, kā to izdarīt.

Pētījumā atklājies, ka 14% iedzīvotāju kopš ārkārtas stāvokļa un saistīto ierobežojumu ieviešanas ir iegādājušies recepšu zāles citas personas vārdā, izmantojot e-receptes deleģēšanu, turpretī 40% to nav darījuši, bet zinātu, kā to izdarīt. Savukārt 46% aptaujāto deleģēto e-recepti nav izmantojuši un norāda, ka nemaz nezinātu, kā to izmantot.

"Ir skaidrs, ka COVID-19 Latvijā un pasaulē būs ilgtermiņā risināma problēma. Latvija uz citu valstu fona ar situāciju pagaidām ir tikusi galā ļoti labi, tomēr eksperti jau šobrīd prognozē, ka šis bijis tikai pirmais grūtību cēliens. Lai pasargātu sabiedrības riska grupas, īpaši gados vecākos ģimenes locekļus un paziņas, pieaug nepieciešamība mūsu ikdienas dzīvē ieviest jaunus pasākumus, kas samazina gados vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām nepieciešamību apmeklēt sabiedriskās vietas. 

Starp šādiem pasākumiem pieaugošu vērtību iegūst arī deleģētās e-receptes, ar kuru palīdzību cilvēks aptiekā var iegādātiem zāles kādam citam. Diemžēl liela daļa sabiedrības šādu iespēju nemaz nespētu izmantot, jo pietrūkst zināšanu, kā rīkoties šādos gadījumos," norāda "Sentor Farm aptiekas" valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Juskovecs.

SKDS pētījumā ir arī noskaidrots, ka deleģētās e-receptes visretāk izmanto jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem (5%), savukārt visbiežāk šādu iespēju izmanto 45 līdz 54 gadu vecuma grupā esošie (18,2%).

"Šajos rādītājos patiesībā ir redzama sadarbība starp dažādām paaudzēm. Starp jauniešiem un viņu vecvecākiem atrodas vecāki jeb vecuma grupa no 40 līdz 55 gadiem. Viņi ierasti arī ir lielākie palīgi pašiem vecākajiem ģimenes locekļiem un paziņām ikdienas lietās. Tieši pašlaik paaudžu sadarbība šajā jautājumā varētu palielināties, tomēr, lai tas notiktu ātri un organiski, ģimenes ārstiem un speciālistiem, kā arī farmaceitiem ir aktīvāk jāskaidro zāļu e-recepšu deleģēšanas principi," uzsver Dmitrijs Juskovecs.

E-veselībā ir iespējams deleģēt citu cilvēku e-recepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā e-receptes zāles varēs iegādāties gan pacients, gan cilvēks, kurš deleģēts e-recepšu zāļu iegādei. Ja ir deleģējums, aptiekā jāuzrāda tikai savs personu apliecinošais dokuments (pase vai ID karte) un nav vajadzīgs e-receptes numurs. Ja e-receptē deleģējuma nav, tad, saņemot zāles citai personai, ir vajadzīgs e-receptes ID numurs, jānosauc pacienta vārds, uzvārds un jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments.

Sabiedriskās domas pētījumā, kas tika īstenots interneta vidē, piedalījās Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18-75 gadiem. Aptaujas datu ievākšanas laiks bija no 20. līdz 22. aprīlim.