Eiropas Savienības Tiesa ceturtdien noteikusi, ka policijai, ugunsdzēsības un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestiem jāspēj noteikt zvanītāja atrašanās vieta visos gadījumos, kad piezvanīts uz ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, neatkarīgi no tā, vai telefonam ir SIM karte.

Tiesa šādu lēmumu pieņēmusi pēc vardarbīgā nozieguma Lietuvā 2013.gada septembrī, kad Panevēžā tika nolaupīta, izvarota un dzīva sadedzināta meitene, kura desmit reizes zvanīja uz numuru 112, bet zvanu centrs nenoteica viņas atrašanās vietu un meiteni neizdevās izglābt no nāves.

Meitenes radinieki vēlāk iesūdzēja tiesā Lietuvas valsti par Eiropas Savienības (ES) noteikumu neievērošanu. Saskaņā ar ES noteikumiem bloka dalībvalstīm jānodrošina, ka zvanītāja atrašanās vietu iespējams noteikt visos gadījumos, kad tiek zvanīts uz numuru 112.

Lieta vēlāk nonāca Eiropas Savienības Tiesā.

112 ir Eiropas vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs, uz kuru ir iespējams piezvanīt bez maksas no jebkura fiksētā vai mobilā telefona numura, arī tad, ja mobilajā telefonā nav ievietota SIM karte.

Panevēžas slepkavības lietā nav zināms, vai telefonā, no kura zvanīja meitene, atradās SIM karte, vai bija kādi citi iemesli, kādēļ zvanu nevarēja izsekot.

Tiesa norādīja, ka gadījumā, ja pastāv tieša cēloņsakarība starp valsts paviršību ES noteikumu īstenošanā un kaitējumu, kas tā rezultātā noticis, valsts var tikt saukta pie atbildības.

Lieta tagad nodota atpakaļ Lietuvas tiesai sprieduma pieņemšanai.