Satiksmes ministrija šodien plkst.10, izmantojot tiešsaistes sanāksmju platformu, prezentēs Transporta attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam un Vides pārskata projektus, informē ministrijā.

Dokumentu projektu sabiedriskā apspriešana notiek līdz 6.novembrim.

Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam ir Satiksmes ministrijas izstrādāts dokuments, kas nosaka valsts ilgtermiņa prioritātes transporta nozares attīstībai. Dokumenta mērķis ir attīstīt integrētu transporta sistēmu ar drošu, efektīvu un ilgtspējīgu mobilitāti, kas veicina Latvijas ekonomikas izaugsmi un reģionālo attīstību, kā arī dod ieguldījumu pārejā uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni. 

TAP2027 iekļauts uzdevums par mobilitātes punktu attīstību visā Latvijas teritorijā, bet īpaši aktuāli minētā uzdevuma risinājumi ir Rīgas pilsētas un metropoles areāla teritorijā. Valsts ekonomikas attīstībā un investīciju piesaistei arī turpmāk liela nozīme būs ātrai valsts sasniedzamības nodrošināšanai, līdz ar to arī šajā plānošanas periodā aktuāla būs Rīgas kā nozīmīga Eiropas gaisa satiksmes centra attīstībai.

Lai novērtētu pamatnostādņu iespējamo būtisko ietekmi uz vidi, plānošanas dokumentam veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura ietvaros tiek sagatavots Vides pārskats.

Dalība dokumentu projektu sabiedriskajā apspriešanā paredz iespēju iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par dokumentu projektiem.