Mobilo sakaru operators «Tele2» atkārtoti iesniedzis sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) par mobilo sakaru pakalpojumu iegādi Zemkopības ministrijai (ZM) un tās padotībā esošajām tiešās pārvaldes iestādēm, liecina IUB publiskotā informācija.

«Tele2» komercdirektors Raivo Rosts sacīja, ka IUB lēmums noteica, ka ZM jāizslēdz konkursa nolikumā noteiktais vērtēšanas kritērijs par konkrētās frekvencēs raidošo bāzes staciju skaitu. «ZM šo IUB lēmumu pēc būtības nav ņēmis vērā, jo veicis tikai korekcijas, mainot punktu skaitu, kas piešķirams par konkrētajā frekvencē raidošajām bāzes stacijām,» skaidroja Rosts.

Savukārt ZM uzsvēra, ka tā ir ņēmusi vērā IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas 25.jūlija lēmumā noteikto uzdevumu veikt grozījumus un pilnveidojusi nolikuma nosacījumus.

«Konkursa nolikums ir izstrādāts atbilstoši pasūtītāja vajadzībām, lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, un tajā ir iekļautas prasības un precizēti vērtēšanas kritēriji tīkla pārklājuma nodrošinājumam, bāzes staciju sadalījumam pēc skaita un frekfencēm, gan arī pakalpojumu pieejamības rādītājiem atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) veiktajiem mērījumiem,» uzsvēra ZM.

Ministrijā arī pauda pārliecību, ka bāzes staciju skaits ir objektīvi nosakāms un pārbaudāms rādītājs, ar kuru neviens pretendents nevar manipulēt, jo bāzes staciju dati tiek reģistrēti VAS «Elektroniskie sakari». Minēto jautājumu attiecīgajā iepirkumā ir vērtējusi arī IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija šā gada 25.jūlija lēmumā atzīstot to par atbilstošu normatīvajiem aktiem.

Ministrijā arī uzsvēra, ka tai kā pasūtītājam ir nepieciešams saņemt stabilus balss un datu pakalpojumus pēc iespējas plašākā Latvijas teritorijas daļā un pēc iespējas augstākā kvalitātē, jo iepirkuma rezultātā mobilo sakaru pakalpojumi tiks nodrošināti ZM, Valsts augu aizsardzības dienestam, Pārtikas un veterinārais dienestam, Valsts meža dienestam, Lauksaimniecības datu centram, Lauku atbalsta dienestam, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai un SIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi». Konkursa nolikumā tika iekļauti nepieciešamie kritēriji un prasības, lai ZM resorā nodarbinātie darbinieki un speciālisti varētu efektīvi veikt savus dienesta pienākumus ne tikai pilsētās, bet arī lauku un mežu teritorijās visā Latvijas teritorijā, tajā skaitā pierobežā un mazapdzīvotās teritorijās.

ZM, komentējot iepirkuma nolikuma prasībās minēto bāzes staciju skaitu dažādos radiofrekvenču diapazonos, norāda, ka iesaistīto iestāžu darbinieki savu ikdienas pienākumu veikšanai izmanto dažāda vecuma un tehnoloģiju tīkla mobilās iekārtas (tā saucamie podziņu tālruņi 2G un viedtālruņi 3G un 4G, tajā skaitā planšetes dažādu tehnoloģisko risinājumu izmantošanā). «Tas nozīmē, ka ne visas iekārtas spēj darboties visās pieejamajās frekvenču joslās, tomēr to darbību ar maksimāli augstu pakalpojumu pieejamību ir nepieciešams nodrošināt jebkurā gadījumā, kā arī ir iepriekš neplānota vajadzība mainīt iekārtu atrašanās vietu,» uzsvēra ministrijā.

ZM kā piemēru min Pārtikas veterinārā dienesta inspektoru dienesta pienākumu veikšanai veiktos izbraukumus uz pilsētu vai lauku reģioniem, pierobežām, kur tie izmanto planšetes, jo nepieciešama kvalitatīva un pieejama datu pārraide. Savukārt Valsts Meža dienesta darbinieki regulāri veic meža uzraudzību, kuras laikā tiek izmantoti mobilie balss sakari un mobilais internets. Ņemot vērā šos kritērijus, noteikta vērtēšana atbilstoši aktīvo bāzes staciju skaitam dažādās frekvenču joslās. «Kritērijam ir ļoti liela nozīme minētā iepirkuma vērtēšanā, lai iegūtu maksimāli lielāku pārliecību par sakaru pieejamību. Vēlamies norādīt, ka iesniedzējs dažādos masu medijos pats ir uzsvēris cik būtiska nozīme vērtēšanā ir bāzes staciju skaitam un frekfencēm, kas nodrošinātu lielāku kapacitāti un pakalpojumu pieejamību pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam,» uzsvēra ministrijā.

Kā ziņots, jūlija beigās IUB komisija bija aizliegusi ZM turpināt konkursu par mobilo sakaru pakalpojumu iegādi ministrijai un tās padotībā esošajām tiešās pārvaldes iestādēm, liecina IUB lēmums.

IUB lēmums paredz, ka ZM konkursa nolikumā bija jāatceļ kritērijs par pretendentu mobilo sakaru tīkla bāzes staciju, kuras darbojas noteiktās radiofrekvencēs, skaitu.

Komisijas ieskatā, pasūtītājam izvēloties piedāvājumu vērtēšanā piešķirt pretendentam punktus par bāzes staciju skaitu noteiktās radiofrekvencēs, ir jāspēj racionāli pamatot, kādas priekšrocības tas iegūs, vērtējot piedāvājumus šādā aspektā. Taču šāds pamatojums netika sniegts.

Informācija IUB liecina, ka arī mobilo sakaru operators «Bite Latvija» bija iesniedzis sūdzību IUB par ZM mobilo sakaru pakalpojumu iepirkumu, pamatojoties uz līdzīgiem argumentiem kā «Tele 2». Par šo sūdzību IUB lēmumu vēl nav pieņēmis.

Tāpat ziņots, ka jūnija beigās «Tele2» iesniedzis sūdzību IUB par ZM mobilo sakaru pakalpojumu iepirkumu.

Iepirkuma «Mobilo sakaru operatoru sniegto pakalpojumu iegāde ZM un tās padotības esošajām tiešās pārvaldes iestādēm» prognozētā līgumcena ir 1,419 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dagnija Muceniece iepriekš pastāstīja, ka patlaban ZM un tās padotības esošajām tiešās pārvaldes iestādēm telekomunikācijas pakalpojumus nodrošina dažādi sakaru operatori, savukārt konkrēti ministrijai - mobilo sakaru operators «Latvijas mobilais telefons».

Muceniece skaidroja, ka līdz ar iepirkumu plānots nodrošināt to, ka gan ministrijai, gan tās padotības esošajām tiešās pārvaldes iestādēm telekomunikācijas pakalpojumus nodrošinās viens operators, kas mazinās administratīvo slogu.